Home » Deskundigen

Marktupdate

Geschreven door op 1 april 2014 – 15:31

In deze Marktupdate willen wij de recente ontwikkelingen in de goud- en zilvermarkt toelichten en tevens zullen wij onze visie delen op de oliemarkt. Verder zullen de ontwikkelingen van de goud- en zilvermijnen worden belicht en delen wij onze visie op de obligatiemarkt.

Goud en zilver

Het eerste kwartaal van 2014 begon sterk met een stijging van zowel de goud als zilverprijs in euro’s van 13%. Na deze sterke spurt omhoog in een relatief korte tijd laten de beide edelmetalen nu een daling zien ten opzichte van de top die een plusje van 13% bedroeg.  Op de langere termijn lijken de markten verder omhoog te willen terug naar hun oude niveaus van rond de $1600 USD. Hoe dit zich op de korte termijn zal gaan vertalen in de prijs van de edelmetalen blijft nog onzeker. Na het jaar sterk te zijn begonnen lijkt goud in zijn spurt richting de $1400 nu te consolideren. Goud en zilver zouden wanneer de aandelenbeurzen een flinke correctie laten zien mee naar beneden kunnen gaan zoals tijdens de crash van september 2008. Dit is dus ook een scenario om rekening mee te houden.

 

$GOLD (Daily)

Bron: Stockcharts.com

 

Ook voor zilver geldt dat het zijn weg naar nieuwe hoogtes lijkt te zijn ingezet maar op die weg tegen een sterke weerstand lijkt aan te lopen. Zoals te zien in de grafiek hieronder lijkt zilver zich na een sterke stijging richting de 22 dollar te consolideren op niveaus van rond de 19 dollar per ounce. 

 

$SILVER (Daily)

Bron: Stockcharts.com

 

Wanneer we de onderstaande grafiek bekijken valt op hoe laag goud gewaardeerd is gecorrigeerd voor de werkelijke inflatie in de VS zoals berekend door Shadowstats.com.

Inflatiegecorrigeerde goudprijs

 

Staatobligaties

De koersen van staatsobligaties worden momenteel vrijwel alleen nog overeind gehouden door centrale banken die de obligatie opkopen en daarmee de rente op staatsobligaties laag houden. Beleggers willen deze gezien de relatief lage rente niet meer hebben waardoor de centrale banken gedwongen zijn deze zelf op te kopen. Zouden zij dit niet doen dan zou de rente op staatsobligaties stijgen en de staatsschulden van veel landen onbetaalbaar worden. De VS is momenteel 26 % van de belastinginkomsten kwijt aan het betalen van de rente op staatsschuld (bron: sovereignman.com en beurs.com).

Wat betreft de aandelen beurzen zien we sinds de sterke dip in 2008 een sterke stijging. Dit terwijl de economie wereldwijd niet verbeterd. Ook als je kijkt naar de prestaties van diverse bedrijven in bijvoorbeeld de AEX en de S&P 500 dan valt hier de verklaring van de sterk gestegen aandelenkoersen ook niet te vinden. Vooral in technologie aandelen  van bedrijven als Facebook,  Twitter en WhatsApp lijkt een bubbel te ontstaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het overnamebedrag van WhatsApp van $ 19 miljard dat is overgenomen door Facebook dan is dit bedrag hoger dan de waarde van 275 verschillende bedrijven in de S&P 500. (bron: http: qz.com)

Grote Kansen

Ook Richard Russell, een echte veteraan in de financiele markten, en auteur van een van de oudste financiele nieuwsbrieven in de wereld, de Dow Theory Letter,  heeft in een recent bericht op KingWorldNews aangegeven op het moment met name fysiek zilver te blijven bijkopen. Volgens Russel is het uniek in de geschiedenis dat zilver zo goedkoop geprijsd is ten opzichte van de waarde die het in onze economie vertegenwoordigd. Denk hierbij aan het industriële gebruik, de nauwe relatie met goud, de zeer interessante goud:zilver ratio en de monetaire onrust in de wereld . Hij verwacht dan ook met name van zilver grootste stijgingen in de komende jaren.

Wat goud en zilver op de korte termijn zullen doen blijft moeilijk te zeggen. Manipulaties, onrust in Oekraïne en onzekerheid over de Chinese schuldenberg blijven aan de orde van de dag. Een volgende correctie richting het niveau van de $1180 is dan ook niet uit te sluiten. De geschiedenis heeft uitgewezen dat bij internationale politieke spanningen overheden in samenwerking met financiële instellingen zich tot de goud- en zilverprijs wenden om die vervolgens te onderdrukken door grote hoeveelheden goud en zilver op de markt te dumpen middels de verkoop van futures contracten (goud en zilver op papier). De goud- en zilverprijs komt op dit moment tot stand door de handel in futures contracten waarbij goud en zilver op papier worden aan- en verkocht. Dit kan zonder dat deze hoeveelheid goud en zilver fysiek aanwezig is.   Op deze manier wil men bij het grote publiek de indruk wekken dat er geen reden tot paniek is. In de fysieke markt ontstaat echter van tijd tot tijd veel krapte. Vooral centrale banken van landen als China en Rusland kopen momenteel vrijwel de hele markt leeg. (bron: ingoldwetrust.ch)

Voormalig bankier van de centrale bank ik Amerika (The Fed), Alfred Hayes zei het volgende hierover: Gold has long been by many as a barbarous relic and demonetizing it and phasing it out of the system completely seems to have good deal of appeal in some quarters. – Fed bankier Alfred Hayes, speech for IMF at Economic Club in New York,  August 31 1975. Een andere voormalig Fed bankier zei hierover: Policy makers are finding it tempting to pursue financial represion suppressing market prices that they don’t like (Kevin M. Warsh, voormalig Fed bankier (2012). Bron: http://media.rtl.nl/media/financien/rtlz/2012/warongold-rtlz.pdf)

Opvallend genoeg was het James Rickards die recent een interview gaf aan de Nederlandse zender RTL Z waarin hij een situatie schetste waarin overheden de goud- en zilverprijzen niet naar beneden maar juist omhoog manipuleren om op deze manier het evenwicht met de gedevalueerde valuta te compenseren.

 

Goud- en zilvermijnen

Naast goud en zilver lijken ook de goud- en zilvermijnen hun weg omhoog te hebben gevonden. Wat betreft de aandelen in de edelmetaal en grondstoffensector gaf Eric Sprott, miljardair en een van de grootste beleggers in goud- en zilver ter wereld, kortgeleden in een artikel nog maar eens aan dat we aan de vooravond staan van een enorme stijging in de prijs van zowel goud en zilver gevolgd door de gerelateerde aandelen. 

Dit zit als volgt. Onder de huidige goud- en zilverprijzen zijn de meeste mijnen niet in staat om winst te maken, en als ze dit doen, betekent dit vaak een minimale winst. Op het moment betaal je een gemiddelde waardering van ongeveer 15  keer de winst voor een aandeel. Bij een goudprijs van $2000 tot $2500 USD zakken de waarderingen van aandelen snel tot 2 tot 4 keer de winst terwijl de koers hetzelfde blijft of zelfs stijgt. Wanneer de waardering daarna weer terugzakt naar 15 keer de winst betekent dit een veelvoud van je inleg. Oftewel, winsten van 1500 tot 2000 procent op de korte termijn.

Sinds het begin van dit kalenderjaar zitten de mijn aandelen net als de fysieke edelmetalen in de lift. Hoe zich dit op de korte termijn gaat ontwikkelen is natuurlijk lastig in te schatten, wel lijkt het erop dat we de bodem uit het zicht zijn.

 

Bron: Stockcharts.com

 

Goud centrale banken verhuist van West naar Oost

Waar de wereld nog steeds in spanning kijkt naar hoe de situatie in Oekraïne zich gaat ontwikkelen zetten de centrale banken hun beleid rustig door. Het wordt steeds duidelijker dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, niet lijkt opgewassen tegen wat er komen gaat. Naast geldcreatie en het opkopen van staatsschulden is pijnlijk duidelijk geworden dat de Federal Reserve ernstig tekort komt in zijn mogelijkheden om de Amerikaanse economie te stimuleren.

Nu de verwachting is dat het beleid van Quantitative easing mondjesmaat wordt teruggeschroefd wordt maar weer eens te duidelijk hoe gelimiteerd de mogelijkheden van de centrale bank zijn. De vraag is hoeveel er daadwerkelijk geminderd gaat worden qua Quantitative easing. In het verleden is hier vaak mee gedreigd maar er kwam in de praktijk vaak weinig van terecht.

Ook in Europa heeft de ECB kort geleden aangegeven dat het verwacht eind dit jaar weer te moeten beginnen met het opkopen van staatsobligaties om de Europese economie verder te stimuleren.

Niet alleen op economisch gebied schieten de Westerse landen ernstig in kracht tekort, ook op het gebied van militaire en internationale conflicten lijken Amerika en Europa niet te zijn opgewassen tegen de macht van landen als Rusland en China.

Het is vooralsnog afwachten hoe de markten op de lange termijn gaan reageren op de spanning op de Krim. Dreigementen vanuit Europa jegens Rusland lijken dan ook geen enkel effect te hebben. Terwijl pijnlijk duidelijk begint te worden hoe afhankelijk Europa is van het Russische gas lijkt het vooral Rusland te zijn die beschikt over de grootste troef wanneer het aankomt op machtswapens. Denk hierbij aan het aan de kant schuiven van de Amerikaanse dollar.

Vooralsnog lijken alleen landen als China, India en Rusland de functie van goud en zilver te begrijpen. Koos Jansen van de website Ingoldwetrust gaf laatst in een artikel heel mooi weer hoeveel de Chinezen precies aan goud importeren en consumeren en waarom ze dit doen.

Ook in India heeft de burger zijn aandacht gevestigd op zilver. In een land waarin goud van nature al wordt gezien als geld en een bezit van echte waarde en de overheid steeds meer restricties legt op de goudmarkt heeft het grote publiek nu zijn aandacht verlegd naar zilver. Zilver wordt ook in dit geval gebruikt als een soort alternatief van goud. Dit toont tegelijkertijd aan dat wanneer goud op een dag te duur wordt het grote publiek zijn aandacht massaal op zilver kan gaan focussen.

De ontwikkelingen in de oliemarkt

Ook in de oliemarkt lijken er weer interessante tijden aan te komen. Olie wordt gezien als het bloed van onze economie en is sterk gerelateerd aan de groei van de wereldwijde economieën. De fundamenten van de wereldeconomie zijn op hun beurt weer nauw gerelateerd aan het gegeven dat we volgend jaar beschikken over meer goedkope olie dan dit jaar het geval is. Er doen zich de laatste jaren steeds meer ontwikkelingen voor die erop wijzen dat het tijdperk van goedkope olie ten einde is gekomen.

Met name de groeiende economieën van landen in Azie kunnen ervoor gaan zorgen dat de vraag naar olie de prijs onder druk kan gaat zetten. Met andere woorden, de olieprijs zal moeten stijgen om in verhouding te blijven lopen met vraag en aanbod.

Hieronder is in een grafiek van de United States Energie Department (EIA) heel mooi weergegeven hoe het aanbod van olie en energie de komende jaren is opgebouwd. Wat meteen opvalt is dat de olie die wordt geproduceerd door de huidige olievelden zal dalen. Dit is weergegeven het onderste rode vak. Daarentegen zal deze verminderde productie van de bestaande velden worden opgevangen door de ontdekking van nieuwe velden. En hier zit nou juist de uitdaging in. Het grijze vlak geeft namelijk de velden aan die nog ontdekt moeten worden. Onder de huidige ‘’lage’’ olieprijzen van ongeveer $100 dollar per vat is het steeds moeilijker voor de grote olieproducenten zoals Shell en BP om op een winstgevende manier nieuwe olie ontdekkingen te doen.

Met andere woorden, de prijs die vandaag de dag wordt betaald voor een vat olie zal zeker in de komende jaren veel te laag zijn om aan de totale olievraag te kunnen blijven voldoen.

 

Olieproductie

Bron: The Unites States Energy department (EIA)

 

 

Volg mij

Wouter Meens

Vestigingseigenaar at Recruit a Student Den Haag
Edelmetaal en grondstoffen analist van Zilvergoudwinkel BV. Oprichter Student-Inhuren.nl - landelijke studenten- en starters uitzendorganisatie.
Wouter Meens
Volg mij