Home » Beleggen in zilver, Monetaire geschiedenis

De monetaire functie van zilver

Geschreven door op 21 mei 2014 – 16:42

Zilver als wettelijk betaalmiddel? Door de eeuwen heen heeft de wereld altijd twee soorten geld gekend. Namelijk goud en zilver. Goud staat bij het grote publiek, al dan niet bewust, bekend om zijn monetaire functie. Zilver daarentegen heeft deze erkenning veel minder. Dit is niet helemaal terecht als je kijkt naar de functie die zilver de laatste paar honderd jaar heeft gehad.

Milton Friedman zei het al eens: ‘’ Het belangrijkste monetaire metaal in de geschiedenis is zilver, niet goud’’. En dit is niet zonder reden. Zilver heeft altijd prima gefunctioneerd als geld en kan die functie ook vandaag de dag nog uitoefenen.

Zilver als geld in Nederland.

De laatste tientallen jaren zijn wij niet meer gewend dat zilver voorkomt in ons dagelijkse betalingsverkeer.  Naarmate de tijd verstreek daalde ook de hoeveelheid zilver in onze munten gedurende de vorige eeuw. Totdat er uiteindelijk een punt kwam waarop ons muntgeld helemaal geen zilver meer bevatte. Volgens de Nederlandse Centrale Bank omdat mensen steeds meer vertrouwen kregen in het ‘’huidige’’ geld. Tenminste, dat is hoe het nieuws richting het volk werd gebracht, in werkelijkheid werd de waarde van zilver op een gegeven moment zo hoog dat de munt zelf meer waard was dan de hoeveelheid guldens die het vertegenwoordigde.

Zilver als geld in de rest van de Wereld.

In Amerika zagen we in de loop van de vorige eeuw hetzelfde verschijnsel, de zilveren dollar munt werd door de toenmalige president Lyndon B. Johnson uit omloop gehaald via de ‘’1965 Coinage Act’’. Ook in deze situatie was de zilver in de munt op zichzelf meer waard dan de waarde die de munt vertegenwoordigde. Mensen begonnen de munten op te sparen om ze vervolgens om te smelten en met winst te verkopen.

In de 19de eeuw werd zilver als geld gebruikt in landen als de VS, Mexico, China en India. Wat in die periodes grote invloed had op de waarde en functie van zilver waren de grote ontdekkingen van zilvermijnen in de VS en Mexico. Door deze ontdekkingen kwamen er enorme nieuwe hoeveelheden zilver in de markt waardoor de waarde van zilver ten opzichte van goud begon te dalen. 

 

.zilver goud ratio

 

De Goud : Zilver ratio bracht verandering.

In het jaar 1867 lag de zilver : goud ratio op de 6:1. Dit betekende dat je een ounce goud kon ruilen tegen zes ounces zilver. Deze lage verhouding werd mede veroorzaakt door de grote goudvondsten in de jaren voorafgaand aan 1867. Maar gedurende de 19e eeuw werden er nauwelijks grote goudvondsten gedaan terwijl de zilverproductie en voorraad toenam.

Door deze nieuwe verhoudingen veranderde de ratio ten nadelen van goud naar 16 : 1 ratio in 1893. Ook was het geld op dat moment gedekt door zowel goud als zilver. Oftewel een bimetalen standaard. Wat door de veranderende ratio’s ten nadelen van zilver uitpakte en de markt alleen goud nog als dekking voor het geld koos.

Globale verschuivingen.

De VS was op dat moment een opkomende wereldmacht en had een sterke munt nodig om de wereldhandel aan te gaan. Sinds 1870 waren er al een groot aantal Europese landen waaronder Duitsland, Nederland, Engeland en Frankrijk op de goudstandaard overgegaan. Deze landen besloten daarom van hun zilver af te komen en in ruil daarvoor goud in te slaan. Dit kwam dan ook weer ten nadelen aan de zilver : goud ratio.

Uiteindelijk ging ook de VS in 1896 over op de goudstandaard waarbij alle dollars in omloop voor de volle honderd procent werden gedekt door goud.

In 1931, bij het uitbreken van de Grote Depressie verloor de Britse Pond zijn status als wereldreserve munt. Het verhaal daarna is bekend, de VS bleef de goudstandaard trouw maar President Roosevelt confisqueerde al het goud van de Amerikaanse bevolking en devalueerde de Amerikaanse Dollar van $20.67 naar $35 dollar per ounce.

Deze devaluatie van de dollar was weer erg nadelig voor de economie van China die op dat moment nog op een zilverstandaard was, oftewel, zilver werd duurder en dit kwam ten nadelen van de export van China. Dit gaf dan ook een zodanige druk op de waarde van zilver in het internationale economische verkeer dat China werd gedwongen om in 1935 van de zilverstandaard af te stappen.

Met de oprichting van de Federal Reserve in 1913 brak er een nieuw tijdperk aan voor de monetaire rol van zilver. Deze rol als wettelijk betaalmiddel stond al sinds 1800 onder druk en bleef onder druk staan totdat de VS in 1971 besloten over te gaan op een compleet ongedekt geldsysteem en een einde te maken aan het Bretton Woods systeem opgesteld in 1944.

Zilver vandaag de dag.

Tegenwoordig spelen nog goud nog zilver een rol in ons monetaire stelsel. Alle valuta op de wereld zijn gedekt door de wereldreservemunt, de Amerikaanse Dollar, die op zijn beurt weer is gedekt door heel veel lucht en vertrouwen.  Vertrouwen dat sinds 2001 sterk lijkt af te nemen.

Kan de rol van zilver gaan terugkeren in ons geldsysteem? Dat is een vraag die alleen de tijd kan beantwoorden. De geschiedenis heeft ons uitgewezen dat zilver wel degelijk zijn monetaire rol kan vervullen en samen met goud teboekstaat als enige echte geld dat deze wereld kent.

Opmerkelijk is daarbij dat zilver altijd de naam heeft gehad als ‘’poor mans gold’’. In periodes waarin goud te duur wordt of zelfs wordt verboden verschuift het grote publiek zijn aandacht meestal naar zilver. Zoals nu bijvoorbeeld gebeurt in India. Vermeld daarbij nog de industriële rol van zilver en je hebt een super edelmetaal voor de toekomst.

Wel kunnen we concluderen dat zilver zijn functie als geld in het verleden zeker heeft bewezen, het is dan ook niet zo zeer de vraag of het deze functie weer kan vervullen maar of het deze functie weer gaat vervullen in de toekomst.

”Bronnen: Geld, Goud en Zilver van Eric Mecking. The Silver Bonanza Gold the once and future money.”

Mineweb: http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-silver-news?oid=230035&sn=Detail

 

Volg mij

Wouter Meens

Vestigingseigenaar at Recruit a Student Den Haag
Edelmetaal en grondstoffen analist van Zilvergoudwinkel BV. Oprichter Student-Inhuren.nl - landelijke studenten- en starters uitzendorganisatie.
Wouter Meens
Volg mij