Home » Actueel

Zeven redenen om niet in goud te beleggen

Geschreven door op 12 maart 2014 – 11:05

Zeven redenen om niet in goud te beleggen. Goud is al eeuwen de veilige haven ten tijde van monetaire en economische onrust.

Goud kan in het algemeen samen met zilver worden gezien als het enige echte geld dat deze wereld kent.  Aanhangers van goud verwachten dan ook dat de prijs onder de huidige monetaire en economische omstandigheden van de wereldeconomie  veel hoger zal gaan dan de huidige $1320 dollar. Voormalig Wallstreet insider James Rickards, schrijver van bestseller Currency Wars verwacht zelfs dat goud weer opgenomen gaat worden in ons geldsysteem om het vertrouwen terug te krijgen in geld. Op dit moment is geld immers niet gedekt door iets van intrinsieke waarde.

Niet iedereen is het hier echter mee eens, en niet onterecht. Er zijn namelijk een goed aantal argumenten te bedenken om niet in goud te beleggen. Veel gehoorde kritiek is dat goud geen dividend betaalt, dat het zeer volatiel is, afhankelijk van teveel factoren en bovenal geen monetaire functie meer vervult in onze samenleving.

1 Goud betaalt geen dividend of rente

Goud betaalt geen dividend of rente is de meest bekende kritiek die het edelmetaal onder beleggers te verduren krijgt.  Wanneer je bijvoorbeeld belegt in aandelen of vastgoed heb je zelf in de hand dat je dividend of huur ontvangt. Goud doet niets, het ligt slechts in de kluis in de afwachting tot de prijs stijgt. Dit argument is dus zeker niet onterecht gezien vanuit het oogpunt van de belegger die een gegarandeerde vergoeding wil zien voor zijn inleg in de vorm van bijvoorbeeld dividend.

Daarbij komt nog kijken dat veel mensen goud zien als iets heel ouderwets en zijn functie in ons monetaire systeem dan ook niet kunnen plaatsen of begrijpen. Dit heeft ermee te maken dat er na 1971 geen valuta meer zijn gedekt door goud of zilver. We weten met z’n allen dus al jaren niet beter dan dat onze ongedekte valuta op deze manier het prima doen.

Wat je je als belegger af kan vragen of je goud één op één moet vergelijken met een aandeel of geld op de bank waar je rente voor krijgt. Moet je goud niet meer zien als geld gezien de rijke monetaire historie van het gele edelmetaal?  En de reden dat je rentevergoeding krijgt voor geld op je bankrekening is vanwege het tegenpartijrisico dat je loopt. Je hebt je geld immers uitgeleend aan de bank. In ruil voor het risico krijg je rente. Goud kent geen tegenpartijrisico waardoor rente dus ook niet op zijn plaats is.

2 Het gaat weer beter met de wereldwijde economieën die hun weg omhoog terug gevonden hebben

Na een moeilijke periode lijkt de Amerikaanse economie als gevolg van de stimuleringen van de Amerikaanse centrale bank eindelijk uit de recessie te zijn. ‘’Goud doet het enkel goed in economisch onzekere tijden en zal dus nog veel verder in prijs kunnen dalen’’.

De Amerikaanse economie laat inderdaad de laatste maanden weer enige tekenen van herstel zien. De stimuleringsmaatregelen van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, lijken dan ook hun vruchten af te werpen. Er dient hier echter wel een belangrijke kanttekening bij te worden geplaatst. De stimuleringsmaatregelingen waren niets anders dan pure geldcreatie waarmee vervolgens de banken en overheden mee werden overspoeld met geld in de vorm van schuld. Dit geld is dan ook vooral naar de aandelenmarkten, de obligatiemarkten en huizenmarkten gestroomd wat er vervolgens weer voor heeft gezorgd dat deze mogelijk terug in de bubbelfase zijn beland.

Daarbij zijn de wereldwijde schulden, ook in Amerika, sinds 2008 met maar liefst 40% gestegen. De vraag is dan ook hoelang deze situatie houdbaar is voordat de economie opnieuw in een recessie zal belanden en de wereldreserve munt het zwaar te verduren zal krijgen.

3 De goudbullmarkt heeft zijn top gehad en is voorbij. 

Na de top in 2011 zit goud al bijna drie jaar in een sterke correctie. De laatste keer dat goud zich sterk corrigeerde was in 1980 na de top van $850 USD. In 2011 stond de goudprijs op een recordhoogte van maar liefst ruim $1900 USD. Dit is dus ruim twee keer zoveel als de top in 1980.

Na de top van 1980 duurde het meer dan 20 jaar totdat de goudprijs weer begon te stijgen in 2001. Het zou dus goed kunnen dat de goudprijs niet meer vanaf zijn huidige niveau van $1300 USD zal komen maar daarentegen verder zal dalen richting de $1000 USD en zelfs nog lager.

Bron: zealllc.com

Bron: zealllc.com. Goudprijs in US Dollars, gecorrigeerd voor inflatieberekeningen overheid.

Natuurlijk lijkt $1900 USD heel hoog in vergelijking met de top van $850 USD  in 1980. Daarbij dient er wel een uiterst belangrijke kanttekening te worden gemaakt. De overheid heeft de laatste veertig jaar ieder jaar de inflatieberekeningen een beetje weten aan te passen. Hierdoor is het de overheid gelukt om het grote publiek te laten denken dat de inflatie veel lager ligt dan dat men in werkelijkheid denkt.

Het Amerikaanse bedrijf Shadowstats.com houdt zich hiermee bezig. Het berekent ieder jaar de inflatie zoals die vroeger werd berekent, of beter gezegd, zoals die eigenlijk berekend had moeten worden. Wanneer we uitgaan van de berekeningen van Shadowstats.com komen we namelijk op hele andere inflatiecijfers uit.  Tijdens de top van 1980 was er namelijk bijna tien keer minder geld in omloop dan tegenwoordig, met andere woorden, gecorrigeerd voor inflatie zoals berekend door de overheid de laatste 34 jaar zou de $850 USD van 1980 omgerekend naar nu maar liefst $2500 USD bedragen. Dit is alsnog een verschil van ruim $500 USD met de top van 2011.

Gold & Historical Average measured against official government CPI statistics

Bron: valcambigold

Sterker nog, gecorrigeerd voor de werkelijke inflatie geldt dat een nieuwe top minimaal $9000 USD moet bedragen. Dit is maar liefst een verschil van ruim $7000 USD met de top van 2011. Oftewel, van een top of sterker nog een bubbel is nog lang geen sprake geweest.

Inflatiegecorrigeerde goudprijs

Bron: valcambigold en shadowstats.com

Zoals mooi weergegeven in de bovenstaande grafiek is er van een top in de goudmarkt nog lang geen sprake. Goud zal minimaal een prijs van tussen de $7000 en $9500 USD moeten bereiken om van eenzelfde soort top te kunnen spreken.

4 De goud- en zilvermarkt zijn zeer volatiel

Bekende kritiek op de goudmarkt is dat de prijs zeer volatiel en uiterst speculatief is. Hier is zeker iets voor te zeggen als je kijkt naar het koersverloop van de laatste jaren. Aan de andere kant is het een bekend gegeven dat markten nou eenmaal niet in een rechte lijn omhoog gaan. Dit geldt voor bijna iedere markt dus ook voor de goudmarkt. Een afweging die je als spaarder zou kunnen maken is kies ik voor een relatief minder volatiel aantasting van mijn spaargeld als gevolg van geldontwaarding met het risico op totale geldontwaarding of kies ik voor goud dat tussentijds sterk in waarde kan schommelen maar bekend staat als een koopkrachtbeschermer met name ten tijde van een relatief instabiel financieel bankensysteem.

 

5 Een globale depressie zal de prijs van goud onderdrukken

Goud deed het ten tijden van de grote depressie van de jaren dertig goed, maar een serieuze neerwaartse spiraal van de wereldwijde economie zal de vraag naar goud voor juwelen enorm kunnen onderdrukken. Dit heeft weer een negatief effect op de prijs. Daarbij kan een nieuwe depressie aangestuurd door deflatie ervoor zorgen dat er een nieuwe vlucht ontstaat naar de dollar waarbij mensen goud zien als een laatste noodoptie die ze achter de hand houden. Het grote publiek zal er in dit scenario eerder voor kiezen zijn goud in te wisselen voor dollars.

6 De rente kan stijgen

De rentes wereldwijd staan op zo’n dusdanig historisch laag punt dat ze eigenlijk nog maar een kant op kunnen en dat is naar boven. De geschiedenis heeft uitgewezen dat goud niet goed presteert in tijden van hoge rentes. Het lijkt er op het moment niet op dat rentes op de korte en de lange termijn snel zullen stijgen. Maar wanneer ze dit doen, en je weet het nooit met de centrale banken,  kan dit uiterst negatief zijn voor goud.

7 Centrale bank voorraden

Sinds 2009 zijn centrale banken weer begonnen met het inkopen van goud. Hierdoor zijn de wereldwijde goudvoorraden bij centralebanken gestegen. Dit heeft een positief effect gehad op de prijs van goud. Dit geeft echter geen garantie voor de toekomst. Er is een mogelijkheid dat centrale banken het nut van goud niet meer inzien wat weer tot verkopen kan doen besluiten. Deze kans lijkt niet erg groot maar is wel zeker aanwezig. Zeker het gegeven dat goud een van de meest liquide bezittingen is van een centralebank. Mocht dit gebeuren, dan zal dit zowel een grote invloed hebben op de vraag naar- en het aanbod van het gele edelmetaal.

Volg mij

Wouter Meens

Vestigingseigenaar at Recruit a Student Den Haag
Edelmetaal en grondstoffen analist van Zilvergoudwinkel BV. Oprichter Student-Inhuren.nl - landelijke studenten- en starters uitzendorganisatie.
Wouter Meens
Volg mij

Tags: , , , ,