Home » Beleggen in goud, Column, Deskundigen, Geen categorie, Monetaire systeem

Scenario 2017-2033 (bullmarkt voor goud, USD en aandelen)

Geschreven door op 4 januari 2017 – 16:10 Één Reactie
Economsche zekerheid model 1845 t/m 2017

Economic Confidence Model (ECM), Martin Armstrong

Dit artikel is geschreven op basis van de publiekelijke beschikbare informatie van het Economic Confidence Model van Martin Armstrong van Armstrong Economics. Gezien de vele zeer accurate voorspellingen en de uitzonderlijke rendementen die Martin Armstrong behaald heeft is er een film gemaakt van zijn werk. U kunt deze film hier kijken: The Forecaster.  Zo voorspelde zijn systeem ruim op tijd de Euro Crisis al in 1998, de wereldwijde kredietcrisis, de piek voor vastgoed in 2007 en de voorlopige top van de goudprijs in 2011 (coming-great-depression-120408(2)(1)), de aandelen crash van 1987 (Black Monday), de Azië Crisis (crash Nikkei Index), de Brexit en de Financiële Crisis in Rusland. De voorspellingen voor de komende jaren die uit het ECM rollen leest u hieronder.

Hij voorspelde deze crisissituaties niet alleen ruim van te voren maar speelde hier zeer effectief op in met zijn beleggingen als hedge fund manager. Hierdoor werd hij veel gevraagd en ingehuurd door onder andere politici en centrale bankiers voor extreem hoge tarieven ($10.000 per uur) om zijn kennis te delen. Zelfs hooggeplaatste mensen bij de overheid huurden hem in, al deden zij weinig met zijn visie, kennis en voorspellingen. Politici geven hun fouten immers niet graag toe en gaan vaak lang door met beleid dat niet werkt, omdat zij op de korte termijn gericht zijn.

Zijn voorspellingen waren zo accuraat dat de Amerikaanse overheid hier een stokje voor probeerde te steken. Nadat hij de Financiële Crisis in Rusland correct had voorspeld belde de CIA met de vraag of hij naar Washington wilde komen om een model voor hun te maken. Hij weigerde waarna zij hem 7 jaar opsloten op grond van vermeende en nooit bewezen fraude. Ze hebben hem in de gevangenis proberen te breken zodat hij de broncode van zijn model aan de CIA zou overhandigen. Dit heeft hij nooit gedaan. Uiteindelijk gaf de overheid op en kwam hij vrij. In de gevangenis ging hij echter gewoon door met schrijven van rapporten over de cycli die hij herkende in de economie.

De volgende trends komen aan bod in dit artikel:

 • Tot 2033 afnemend vertrouwen in overheid en toenemend vertrouwen in de private sector (bedrijven, vrije markt).
 • Elke 86 jaar een staatsschuldencrisis (sovereign default), eerst volgende in 2017.
 • Vlucht uit staatsobligaties en banksparen naar aandelen, goud, zilver, de Dollar (tot 2020).
 • Toenemende maatschappelijke onrust en oorlogssituaties
 • Stijgende goudprijs in de periode 2017-2033 met eerst een dip in de goudprijs in eerste kwartaal 2017 of eerste kwartaal 2018
 • Dow Jones index na een correctie in 2017 naar 40.000 punten of meer in 2033
 • Amerikaanse Dollar sterk hoger 2017-2020 (eerst lager in 2017)
 • Dalende obligatiekoersen en vastgoedprijzen (in reële termen, in termen van koopkracht) in 2017-2033

Armstrong Economics

Armstrong Economics is een organisatie die zich bezighoudt met voorspellingen ten aanzien van de economie, gebaseerd op cyclische modellen ontwikkeld door Martin Armstrong. Het traceren van kapitaalstromen wereldwijd speelt een belangrijke rol in de modellen. Er kan een grote voorspellende waarde uitgaan van kapitaalstromen als je deze tijdig traceert. Waar het geld naar toe stroomt zal dit invloed uit oefenen op het prijsniveau van de betreffende markt. Denk hierbij aan de obligatiemarkt, aandelenmarkt, een bepaalde valuta, goud, zilver etc. Hun missie is om subjectiviteit te verwijderen als het gaat om het maken van voorspellingen ten aanzien van de economie op basis van geavanceerde modellen. Daarnaast is hun missie om kennis te delen met het publiek op basis van deze modellen als het gaat om trends in de economie. Specifieke informatie per markt deelt hij via de website: Ask-socrates.com.

Economic Confidence Model (ECM)

Het ECM traceert internationale kapitaalstromen en zoekt naar patronen in kapitaalconcentratie die relaties hebben met specifieke markten. Het onderzoeken van dit historische gedrag van markten en het identificeren van terugkerende trends maakt zeer accurate voorspelling van trends mogelijk. Het ECM moet niet gebruikt worden om voor individuele markten voorspellingen te doen, maar wanneer trends van ECM zich richen of beter gezegd samenvallen met een trend in een specifieke markt dan kan dit een teken zijn voor een sterke stijging (boom) of sterke daling (bust) in de betreffende markt. Denk hierbij aan trends van de goudprijs, obligatiemarkt, de Amerikaanse Dollar, de Euro en aandelenmarkten. Armstrong Economics stelt tevens via de website Ask-socrates meer marktspecifieke informatie beschikbaar. Dit gaat zelfs zo ver dat individuele aandelen en markten gevolgd kunnen worden en voorziet u als belegger van veel analyses. Het ECM laat zien dat dit de zesde golf is in zijn model wat duidt op drastische verandering op politiek en economisch vlak.

8.6 year business cycle

Zijn ‘8.6 year business cycle’ is ook een bijzondere ontdekking. Deze cyclus is gebaseerd op het getal Pi ofwel 3,14159… Armstrong rekende uit hoeveel dagen in een 8,6-jaarscyclus gaan, dat bleken er ongeveer 3141 te zijn, ofwel het getal Pi in 1000-voud. Naar mate hij meer onderzoek deed, werd hij steeds meer bevestigd in het bestaan van een 8,6-jaarscyclus. Maar ook van een 17,2- en een 51,6-jaarscyclus. Een afbeelding van het model vindt u hieronder. Het laat de tussentijdse golfbewegingen zien die binnen de grote golfbewegingen van het ECM (zie grote afbeelding hieronder).

Zijn modellen maken een golfbeweging zichtbaar in de economie over een periode van honderden jaren. De basis van het ECM is een zeer grote database met monetaire informatie om historisch cyclische trends te identificeren. Deze trends leiden tot een toename of juist een afname van vertrouwen in een bepaalde markt of sector (privaat of publiek). Op hoofdlijnen komt het neer op een grote golfbeweging van tientallen jaren per golf waarin het er of sprake is van veel vertrouwen in de overheid of juist een lange periode van veel vertrouwen in de private sector. Dit vertrouwen bepaalt de trends in de diverse markten.

Deze golfbewegingen op zich zijn niet zo spannend alleen als een model vele jaren van te voren deze trends identificeert en zelfs aangeeft wanneer een markt of sector een piek of een bodem laat zien  kun je daar als belegger van profiteren. Bent u bijvoorbeeld in 2011 op tijd uit goud gestapt? Of heeft u toen juist veel gekocht? Had u enig idee wat de goudprijs ging doen? Vast een zeker had u uw eigen visie en uw eigen onderzoek gedaan alleen leidde dit tot het gewenste resultaat?

Particuliere beleggers maken veel fouten

Particuliere beleggers maken vaak veel fouten en halen vaak lage rendementen met hun beleggingen vaak veroorzaakt doordat emoties een te grote rol gaan spelen. Het ECM van Martin Armstrong geeft u de mogelijk snel veel meer inzicht te krijgen in markten en de economie als geheel. Zijn systeem kan u voorzien van kwalitatief hoogwaardige analyses en voorziet u van belangrijke updates. Op deze manier kunt met uw beleggingen inspelen op trends gebaseerd op de uitkomsten van dit systeem. Dit in tegenstelling tot beleggen op basis van mainstream nieuws, slechte analisten en gevoel wat veel particuliere beleggers doen. Je loopt als beleggers dan vaak achter de feiten aan. Dit wil je voor zijn om op tijd beleggingsposities in te nemen. Zijn model brengt onder andere in kaart waar de belangrijke steun- en weerstandsniveaus liggen voor bij voorbeeld de goudprijs maar ook voor individuele aandelen, diverse valuta en ook grondstoffen. Tevens heeft hij een Global Market Watch ontwikkeld, dit systeem geeft een helikopter view over alle belangrijke wereldwijde markten gebaseerd op prijsbewegingen en patroonherkenning hierin. Op basis van dit systeem kunnen bepaalde trends worden geïdentificeerd.

Vertrouwen, de verschuiving van publiek naar privaat (1981.35 – 2032.95*)

Het vertrouwen in overheden en centrale banken staat zwaar onder druk. Dit zal u niet verbazen. Deze trend is wereldwijd zichtbaar. Het ECM laat zien dat er elke 51,6 jaar een wisseling plaats vindt qua in welke secotor mensen het vertrouwen in hebben. Dit is of in de private sector (bedrijven) of juist in publieke sector (overheid) (zie onderstaande afbeeldingen). Binnen deze cyclus van 51,6 jaar zijn er tevens kleinere cycli te herkennen van 8,6 jaar te herkennen waarbij ondanks er sprake is van bijvoorbeeld veel toenemend vertrouwen in de private sector (private wave, rechter gedeelte onderstaande afbeelding) er tijdelijk toch weer wat vertrouwen is in de overheid komt. De overheid blijft echter binnen een ”private wave” van 51,6 jaar de sector met het grootste probleem (gebrek aan vertrouwen) en het vertrouwen in de private sector neemt steeds verder toe om uiteindelijk te pieken. * 1981.35 betekent 1981 + 35 % van 365 dagen = 1981, 128 dagen.

Tussen 1981.35 en 2032.95 zitten wij volgens het ECM in een ”private sector wave”. Op de tussentijdse pieken in de onderstaande afbeelding is er een tijdelijk hoogtepuntje in het vertrouwen in de private sector en in het dal dat daarop volgt is er sprake van tijdelijke afname daarvan en dus tijdelijk meer vertrouwen in de overheid.

Nadat in 2007 de vastgoedbubbel deels leegliep in de VS en diverse andere landen kregen wij wereldwijd te maken met de kredietcrisis (tijdelijke piek private sector). Dit veroorzaakte een paniekreactie op de beurs met een sterke daling van de aandelenmarkten als gevolg. Centrale banken en overheden hebben op dit probleem gereageerd met een sterke verlaging van de rente en het redden van diverse banken met belastinggeld. Dit maakte de obligatiemarkt (hogere rente dan op uw spaarrekening) lange tijd interessant en zorgde voor meer vertrouwen in de overheid.

Particuliere beleggers en institutionele beleggers zoals pensioenfondsen zijn vervolgens gevlucht in met name staatsobligaties waardoor daar nu een enorme bubbel in is ontstaan door contractie van vele miljarden in deze markt. Het gros van de beleggers ziet staatsobligaties nog steeds als meest veilige belegging. Dit zal volgens de data in Martin Armstrong zijn model zo ver gaan dat men zelfs met een negatieve rente toch nog staatsobligaties zal kopen. Dit is ook wat wij nu beginnen te zien. Dit soort gedrag luidt vaak het einde van een bubbel in. Na de renteverhoging van de FED dit jaar zag je de obligatie koersen al sterk dalen.

We staan nu (begin 2017) waarschijnlijk aan de vooravond van een heftige gebeurtenis in de economie waarbij de overheid zal proberen meer vertrouwen naar zich toe te trekken en problemen proberen op te lossen. Inmiddels is het bijna algemeen bekend dat dit soort oplossingen van tijdelijk aard zijn en meer neigen naar symptoombestrijding. Als je naar het ECM kijkt zie voor 2020.05 een tijdelijke piek qua overheidsvertrouwen (dal voor private sector). Wellicht vanwege een grote monetaire hervorming zoals een wereldmunt als (tijdelijke) oplossing voor een grootschalige wereldwijde banken crisis.

Elke 86 jaar een staatsschuldencrisis

Het ECM laat zien dat er elke 86 jaar een staatsschuldencrisis is waar landen/overheden bezwijken onder hun staatsschulden. De laatste was de ”Great Depression” die duurde tot 1931. Als je hier 86 jaar bij optelt kom je uit op 2017. Hier vanuit gaande staan wij aan de vooravond van wellicht wel de grootste staatsschulden crisis uit de geschiedenis. Vooral ook vanwege de sterkte monetaire wereldwijde verwevenheid, de hoogte van de staatsschulden van de diverse grootmachten en de enorme derivatenberg. Combineer dit met de aanwezigheid van internet waardoor kennis en informatie snel gedeeld kan worden waardoor er een zeer explosief geheel ontstaan is. Eind 2016 kwamen de obligatiekoersen al onderdruk te staan. Is dit een klein voorproefje van wat komen gaat?

Waar vlucht men de komende jaren in?

Wat gebeurt er als men uiteindelijke het vertrouwen in de overheid (public sector), centrale banken en daarmee het vertrouwen in staatsobligaties verliest? Er zal volgens hem dan een vlucht ontstaan van publiek naar privaat. Dit is een cyclus die volgens het ECM 51,6 jaar duurt met tussentijdse golfbewegingen van 8,6 jaar (hier boven goed te zien in de grote afbeelding hierboven).  Tijdens de verschuiving van vertrouwen van publiek naar privaat zie je mensen vaak in toenemende mate vluchten vanuit staatsobligaties en banksparen naar schuldvrije tastbare zaken als goud, verzamelobjecten, land, vastgoed kunst en tevens kan er een vlucht ontstaan naar de aandelenmarkt, De Dow Jones kan in de huidige private wave zo bijvoorbeeld nog met gemak verdubbelen (lees hieronder meer).  Als gevolg van de lage rente die centrale banken dicteren is de rente op spaargeld ook historisch laag waardoor mensen vroeg of laat op zoek gaan naar een alternatief. De ontwikkelingen van de diverse markten lopen niet standaard synchroon met het ECM.

Zeer belangrijk is om in de gaten te houden wanneer een ontwikkeling in het ECM synchroon gaat lopen met een ontwikkeling in een bepaalde markt. Zie je bijvoorbeeld het vertrouwen in de overheid af nemen en tevens een kapitaalstroom op gang komen naar goud dan kan dit voor grote bewegingen zorgen. Zo kan het ook zijn dat een bepaalde valuta hard gaat stijgen in waarde omdat men vlucht in die betreffende valuta omdat het elders in de wereld slechter is gesteld een andere valuta.

Het ECM heeft deze trend gesignaleerd voor de USD. Niet omdat de Amerikaanse overheid er financieel geweldig voorstaat maar omdat zij er relatief het minst slecht voorstaan doordat zijn bijvoorbeeld de wereld reserve munt uitbrengen (De Amerikaanse Dollar) en omdat er voor het grote geld niet genoeg fysiek goud is om in te vluchten en banksparen momenteel veel risico met zich mee kan brengen (denk aan Cyprus). U leent uw geld immers tegen een extreem lage rente uit aan financiële instellingen waarvan het businessmodel veel risico’s kent. Naast de een stijgende Dollarkoers voorziet het ECM een piek voor aandelen en goud. Deze piek zal volgens zijn model eind 2032 en voor de Dollar in 2020 zijn. Mogelijk in verband met een grote wereldwijde herstructurering van het monetaire systeem. Wellicht een nieuwe wereldmunt.

Maatschappelijke onrust en oorlog

Wanneer het vertrouwen in de overheid zwaar onder druk staat zie je ook dat overheden zich steeds agressiever en gewelddadiger gaan opstellen omdat zij merken dat zij de controle verliezen. De overheid reageert dan vaak met steeds meer vrijheid onderdrukkende wetten en maatregelen. Dit ontaardt vaak in maatschappelijke onrust en/of oorlog. De kans op een grootschalig militair conflict met Rusland lijkt sterk toe te nemen. Dit is iets om rekening mee te houden als belegger en vooral als je fysiek goud koopt. Je ziet tevens steeds meer beperkingen vanuit de overheid komen op contant betalen, contant geld bezit en bezit van fysiek goud. Martin Armstrong waarschuwde in 2014 voor sterk toenemende oorlogsdruk vanaf 2016. Steeds meer mensen kiezen er daarom voor om zich voor te bereiden door een bijvoorbeeld een noodrantsoen te kopen.

Bullmarkt voor Goud en Aandelen 2017-2033

Zoals hierboven beschreven zal er een op basis van het Economic Confidence Model een vlucht ontstaan vanuit staatsobligaties naar aandelenmarkten, de Amerikaanse Dollar en goud. In een latere fase zal goud volgens hem gaan stijgen ten opzichte van de Dollar. Het ECM houd sterk rekening met bodemvorming van de goudprijs in het eerste kwartaal van 2017 om daarna samen met aandelenmarkten te gaan stijgen. Armstrong spreek zelf van een piek van goud rond $ 5000 a $ 6000 in 2032. Zijn model acht de kans groot op een bodem voor goud in januari 2017 waarna goud weer flink kan gaan stijgen. Hij heeft tijdens zijn conferenties vaak aangegeven dat het ECM een bodem voor goud zal laten zien van onder de 1000 USD alvorens de stijgende lijn weer wordt opgepakt.

Ook aandelenmarkten voorziet het ECM eerst nog een daling voor alvorens hard te gaan stijgen. De Dow Jones kan ik dit scenario volgens hem naar 40.000 punten stijgen. Dit scenario zou eventueel nog 1 jaar op zich laten wachten. Hij voorziet een correctie van de Dow Jones in 2017 of 2018 naar een mogelijk niveau van 13.100 in het slechte scenario. Bekijk hiervoor zijn update op Ask-socrates.

De Dow Jones naar 40.000 punten in 2017-2033

Armstrong spreekt over een grote vlucht van kapitaal uit staatsobligaties naar de aandelenmarkt. Tevens spreekt hij erover dat goud en de Dow Jones in Q1 2017 gezamenlijk kunnen gaan stijgen. Dit zag je ook in de periode 2008/2009 en 2011. In dit scenario kan de Dow Jones met gemak 40.000 punten halen. Aangezien het ECM eerst grote problemen voorziet buiten de VS kunnen aandelenbeurzen in de VS (Dow Jones, S&P, NASDAQ) harder gaan stijgen dan bijvoorbeeld in Europa, Japan, China en Engeland. De sterker wordende Dollar speelt daar een belangrijke rol in.

Volgens hem moet er wel rekening gehouden worden met een reset van het monetaire systeem wereldwijd rond 2020 (op zijn vroegst 2018). Hierdoor zegt een goudprijs van $ 6000 relatief weinig. Alles is relatief, het is belangrijk te kijken naar koopkracht. Het is belangrijk om tijd de switchen van bijvoorbeeld goud naar aandelen. De rest van uw leven op goud blijven zitten zal nooit voor maximaal rendement zorgen.

USD sterk hoger 2017-2020

Armstrong spreekt over een EUR/USD koers van onder de 0,80 als gevolg van een massale vlucht in de Amerikaanse Dollar. Hij spreekt verder wel over een hertest van het 1,16 niveau voordat de Dollar en daarmee de Euro in dit geval fors lager gaat. De Euro zou eerst in 2017 nog sterker kunnen worden om daarna te dalen naar een mogelijk niveau van EUR/USD 0,8. Deze trend zie hij ook voor andere valuta zoals de Japanse Yen en de Britse Pond.

Obligaties en vastgoed sterk lager (2017-2033)

Volgens Armstrong zijn er drie plekken waar het grote geld in kan vluchten. Aandelen, staatsobligaties en de Amerikaanse Dollar. Sinds de kredietcrisis in 2008 zijn beleggers massaal in obligaties gevlucht als gevolg van de paniek die toen ontstond op de beurs en in het bankensysteem en door de lage rente. Waardoor nu een enorme bubbel in staatsobligaties ontstaan. De nieuwe vlucht van het grote geld zal volgens hem de vlucht uit staatsobligaties naar aandelen en de USD zijn. De kleinere beleggers zullen hierbij ook kiezen voor goud (en zilver) maar het grote geld daar is deze markt simpelweg te klein voor volgens hem. De vlucht uit staatsobligaties zal volgens Armstrong desastreuze gevolgen hebben voor pensioenfondsen die veel in staatsobligaties beleggen. Vaak verplicht door de overheid. Vastgoed heeft volgens het ECM gepiekt in 2007.15 en zal in een dalende trend terecht komen. Na een kleine opleving tot 2015.75 zal de dalende trend zicht doorzetten tot 2033. 

Hoe kunt u hier op inspelen als belegger?

Er zijn diverse financiële producten beschikbaar om in te spelen op deze trends. Let wel op het betreft zeer speculatieve en riskante beleggingsproducten en alleen geschikt voor de ervaren belegger die geen problemen heeft met het mogelijk verliezen van het gehele ingelegde vermogen. Verdiep u ook goed in de werking van ETF’s en de kosten ervan. Niet iedereen wil of kan zich hier trouwens mee bezig houden. Er zijn veel mensen die daarom bijvoorbeeld kiezen voor fysiek goud kopen of fysiek zilver kopen. Wat betreft vastgoed kunt u, als u zelf ook een dalende markt voorziet, nadenken over het afbouwen van uw vastgoedportefeuille. Of wellicht uw woonhuis verkopen en kiezen voor huren. De huizenmarkt is na de piek in 2007/2008 en de heftige daling die daarop volgde, sinds 2012 weer flink aan het stijgen. De huidige marktomstandigheden (eind 2016/ begin 2017) lijken sterke overeenkomsten te hebben met die in 2007/2008.

Hieronder zullen een aantal beleggingsproducten en andere opties worden opgesomd in relatie met de hierboven beschreven trends die uit het Economic Confidence Model naar voren komen. Belangrijk is zoals eerder gezegd dat de trends in het ECM niet per definitie synchroon lopen met ontwikkelingen individuele markten. Dat er sprake is van een vlucht in de Dollar in de huidige verschuiving van de publieke sector naar de private sector wil niet zeggen dat de Dollar in een lineaire lijn gaat stijgen tussen 1986 en 2033. Raadpleeg zorgvuldig de updates over individuele markten van Martin Armstrong via Ask-socrates.com.

Bullmarkt voor Goud 2017-2033

 • Market Vectors Gold Miners ETF (actuele koers $ 20,92)
 • Junior Silver Miners ETF (actuele koers $ 13,07)
 • Market Vectors Junior Gold Miners ETF (actuele koers $ 31,55)
 • iShares Silver Trust (ETF) (actuele koers $ 15,11)
 • SPDR Gold Trust (ETF) (actuele koers $ 109,61)
 • Fysiek goud kopen (actuele koers $ 1150,90 en € 1093,87)
 • Fysiek zilver kopen (actuele koers $ 15,88 en € 15,09)
 • Turbo Long Goud (beschikbaar met de diverse hefbomen, let op zeer riskant)
 • Turbo Long Zilver (beschikbaar met de diverse hefbomen, let op zeer riskant)

Bullmarkt USD 2017-2020 (dalende markt voor EUR, JPY en GBP)

 • Amerikaanse Dollar (USD) cash aanhouden op bankrekening of beleggersrekening (actuele koers EUR/USD 1,0420)
 • Amerikaanse Dollar (USD) contant in biljetvorm aanhouden of op een prepaid mastercard (debitcard).
 • PowerShares DB US Dollar Index Bullish (actuele koers $ 26,50)
 • EUR/USD turbo short (beschikbaar met de diverse hefbomen, let op zeer riskant)
 • JPY/USD turbo short (beschikbaar met de diverse hefbomen, let op zeer riskant)
 • GBP/USD turbo short (beschikbaar met de diverse hefbomen, let op zeer riskant)

Bullmarkt voor Aandelen 2017-2033

 • SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) ( actuele koers $ 199,15 )
 • SPDR S&P 500 ETF (SPY) ( actuele koers $ 227,05 )
 • Individuele aandelen uit Dow Jones en S&P.

Bearmarkt voor obligaties

 • Direxion Daily 20+ Year Treasury bear 3 x (let op: zeer riskant) (ticker TMV, actuele koers $ 23,47)
 • ProShares Short 20+ Year Treasury (ticker TBF, actuele koers $ 23,72)

Bearmarkt voor vastgoed

 • Direxion Daily Real Estate Bear 3x ETF (ticker DRV, actuele koers $ 11,95)
 • ProShares UltraShort Real Estate ETF (ticker SRS, actuele koers $ 34,38)
 • Vastgoed verkopen (geen hypotheek).

Disclaimer
Dit artikel bevat deels informatie die is verkregen uit andere bronnen. Wij beschouwen deze bronnen als betrouwbaar, maar wij kunnen juistheid van de inhoud van deze bronnen niet garanderen. De inhoud van dit artikel bevat de interpretatie van de auteur van het Economic Confidence Model van Martin Armstrong en kan dan ook niet worden aangemerkt als beleggingsadvies en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw persoonlijke financiële situatie. De inhoud kan onderhevig zijn aan veroudering en auteur is niet verplicht om alle informatie actueel te houden. U moet dit artikel zien als een eerste verkenning van het Economic Confidence Model van Martin Armstrong. Het is raadzaam om dit model zelf verder te onderzoeken door zijn websites te raadplegen.

Bronnen:

Armstrong Economics

Ask-socrates.com

Tags: ,

Één Reactie »