Home » Actueel, Beleggen in zilver, Deskundigen, Geen categorie, Monetaire geschiedenis, Monetaire systeem, Video

Scenario 2015, Kredietcrisis 2.0 september 2015

Geschreven door op 1 mei 2015 – 14:11
Kondratieff Winter

In dit artikel schetsen wij een scenario waarop wij zelf de kans groot achten dat dit scenario zich voltrekt in september 2015 . Dit is gebaseerd op onderstaande bronnen en onze ervaring en onderzoek van de afgelopen 10 jaar. Een vergelijkbaar scenario voltrok zich in september 2008. We zijn nu bijna 7 jaar verder. Gezien het historische verloop van aandelenmarkten, edelmetaalkoersen, vastgoedmarkten maakt het feit dat het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 september dit jaar 7 jaar geleden is mogelijk zeer interessant (faillissement Lehman Brothers, 15 september 2008). Lees hieronder meer over crashes in aandelenmarkten en de economie die doorgaans om de 7 jaar plaats vinden. Teven vindt u hieronder de onderbouwing op basis waarvan wij tot dit scenario zijn gekomen.

Wij achten de kans zeer groot dat na een renteverhoging van de FED in de zomer dit jaar aandelenmarkten eind september dit jaar zwaar onder druk komen te staan en hard zullen gaan dalen (40 % of meer). Een renteverhoging kan tevens vertraagd een schokgolf veroorzaken in de vastgoedmarkt waardoor huizenprijzen hard kunnen gaan dalen (30 % of meer). Door een crashende aandelenmarkt en een mogelijk falend bankensysteem kunnen tevens de pensioenfondsen hard geraakt worden. Een gebeurtenis vergelijkbaar met 9/11 zou de beurs nog harder kunnen doen dalen. In een dergelijk scenario kunnen ook beurzen gesloten worden.

En vergeet edelmetaal niet, goud en zilver gaan gezien het papieren karakter van de markt in dit scenario eveneens hard mee naar beneden. Kijk wat er in 2008/2009 gebeurde met de goudprijs en de zilverprijs. De zilverprijs en goudprijs stonden in 2008 op respectievelijk, € 7,24 en € 572 na de zware daling van respectievelijk 46% en goud met 15%  als gevolg van het uitbreken van de kredietcrisis in September 2008. Vervolgens steeg goud 153 % en zilver met 316%!

Wij houden voor eind 2015 (september, oktober) rekening met een daling van de goudprijs van 10 tot 20 % en een daling van de zilverprijs van 30 % a 40 %. Vervolgens verwachten wij een stijging van 500 % of meer voor zilver en voor goud een stijging van 300 % of meer.

Hieronder gaan wij verder in op de Kondratieff Cyclus die uitgaat van 4 seizoenen verdeeld over 50 tot 60 jaar. Momenteel bevindt de economie zich in Kondratieff Winter sinds 2000In dit kader zijn vooral problemen in de bankensector interessant. Denkt u dan aan wat er in Cyprus is gebeurd waar banktegoeden bevroren werden (bail-ins). Stel u wilt zilver kopen of goud kopen houdt u dan rekening met een scenario waarin dit lastiger wordt en zelfs tegengewerkt kan worden door de overheid. Bereidt u op tijd voor. Wij gaan uit van situatie zoals in 2008 waarbij zeer snel de hele financiële sector aan de rand van de afgrond terecht kwam. De grote banken werden gered op één na (Lehman Brothers) een aantal kleine banken ging failliet. Dit keer zullen er waarschijnlijk weer banken omvallen en zullen de zeer grote banken naar alle waarschijnlijk gered worden. U kunt dus proberen goud en zilver op de bodem te kopen alleen moet u dan wel rekening houden met bovenstaande zaken.

Kondratieff Winter

Zoals u weet hebben wij herhaaldelijk aangegeven dat de grootste beleggingskansen zich voordoen tijdens een zware crisis. Wij zijn van mening dat een dergelijk interessant doch pijnlijk scenario voor de mensen die dit niet zien aankomen opnieuw voor de deur staat. ”De massa lijkt klaar gestoomd te worden om vol in aandelen gejaagd te worden, sparen loont immers niet en de beurs stijgt maar door! Goud en zilver lijken er eenzaam en verlaten bij te liggen, niet interessant hoor ik men denken. ”De massa” stapt keer op keer graag weer graag in beleggingen die al jarenlang aan het stijgen zijn, zoals je nu ziet bij aandelen. Vlak voordat de bubbel leegloopt en de verliezen niet te overzien zijn. Aandelenmarkten overdrijven doorgaans waardoor een verdere stijging gedurende de zomermaanden dan ook zeer waarschijnlijk lijkt. Het einde lijkt echter in zicht. Beter een paar maanden te vroeg uit aandelen dan een dag te laat. De crash zal hevig zijn naar onze mening (minimaal 40 %).

Aandelen sinds 2009 (AEX + 130 %, Dow + 153 %, S&P + 183%, NASDAQ  +261 %)

De koersen van de AEX, Dow, S&P 500, NASDAQ stegen sinds het dieptepunt in 2009 met respectievelijk 129%, 153%, 183% en 261 %. Denk u dat deze koersen gerechtvaardigd zijn gezien de actuele economische situatie? Kijkt u ook eens naar de koerswinstverhoudingen van de diverse aandelenindexen. Koerwinstverhoudingen van meer dan 20 worden doorgaans als overgewaardeerd aangemerkt. Bij een koerswinstverhouding van 20 betaalt u 20 x jaarwinst per aandeel. Aandelen lijken dus overgewaardeerd momenteel. De Dow Jones en de S&P500 staan momenteel zelfs fors hoger dan in 2007, het jaar voordat de kredietcrisis in volle hevigheid uitbrak. Dit terwijl de economie nauwelijks is gegroeid en op veel punten is verslechterd. De koersen lijken dus totaal niet te weerspiegelen hoe het economisch er voor staat in de wereld. Vroeg of laat zal de markt de werkelijke waarde van deze aandelen bepalen, net als in de periode september 2008 tot maart 2009 toen de AEX 55 % daalde. De Dow Jones in de periode van oktober 2007 tot februari 2009 met 49 % daalde en de S&P 500 52 % daalde. Het slimme geld lijkt de aandelenmarkt al te verlaten en zoals gezegd een crash lijkt in de maak! De bubbel is dit keer echter zo groot dat gevolgen van het leeglopen van de bubbel extreme vormen kan aannemen.

Aandelen in bubbelterritorium, te hoge koerswinstverhouding

Koerswinstverhouding S&P 500

Koerswinstverhouding S&P 500

S&P koerswinstverhouding

Aandelenkoersen en winstcijfers lopen uit de pas

Overwaardering aandelen

Overwaardering leidt vroeg of laat tot een crash!

Koerswinstverhoudingen sinds 1890

De FED print vrolijk door!

Dow Jones 1999 tot 2015

Dow Jones 1999 tot 2015

Baltic Dry Index dieptepunt!

Kijkt u ook eens naar de Baltic Dry Index, De Baltic Dry Index (BDI) dit is de belangrijkste graadmeter voor tarieven van de bulkscheepsvaart en wordt gebruikt als graadmeter voor de mate van economische activiteit. Hoe meer vraag hoe duurder het transport. Deze index staat momenteel op 580, dit is lager dan op het dieptepunt in 2008/2009 en het laagste punt sinds 1986. In de periode van november vorig jaar tot januari dit jaar daalde deze index zelfs met 57 %! De Baltic Dry Index is voor economen van belang, omdat deze de wereldeconomie vrijwel direct volgt zonder politieke of andere invloed. De BDI geeft een indicatie van het volume van de wereldhandel. De wereldhandel bevindt zich dus op een dieptepunt. Hoe kan het dan dat aandelenkoersen van de meeste bedrijven sterk zijn opgelopen de afgelopen 7 jaar? Onze verklaring leest u hieronder.

Daling Blatic Dry Index november 2014 januar 2015

Daling Blatic Dry Index november 2014 januar 2015

baltic 2

De FED blaast grootste bubbel ooit

Sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 creëerde de FED (centrale bank Amerika) grofweg maar liefst  $ 1800.000.000.000. Hiermee redde de FED diverse grote banken door diverse financiële producten van deze banken op te kopen zodat deze banken een beter liquiditeitspositie kregen. Of te wel meer cash! Het officiële verhaal was dat hiermee de economie gestimuleerd kon worden. Banken zouden weer makkelijker kredieten kunnen verstrekken en hiermee zou de economie weer kunnen gaan groeien. De realiteit laat in ieder geval zien dat het economisch niet veel beter gaat. Het systeem in weliswaar gered van de afgrond maar de economie is niet structureel verbeterd. Er zit immers een maximum aan wat particulieren, bedrijven en overheden aan schuld kunnen absorberen. Dat was ook precies de reden waarom het mis ging in 2008 en in 2007 in de VS. Voor economische groei is binnen het huidige monetaire systeem nodig dat we meer gaan lenen, dat is niet gebeurd. Er is eerder sprake van deflatie op dat vlak.

Wij gaan zoals hierboven beschreven dan ook uit van een periode van deflatie. Diverse bubbels die leeglopen de komende jaren, denk hierbij ook aan vastgoed. Het slimme geld lijkt de vastgoedmarkt alvast te verlaten. Dit in tegenstelling tot particuliere huizenkopers. Je ziet weer krantenkoppen voorbij komen als Nieuwbouwmarkt trekt verder aan dankzij lage rente. Die lage rente, dat is precies waar het misgaat. Zodra de rente weer omhoog gaat en de rentelasten op schulden weer zullen stijgen verwachten wij grote problemen.

We hadden met zijn allen te veel geleend en dat begon in 2007 mis te gaan in de VS (Subprime mortgage crisis). Mensen met een te hoge hypotheek, die ze niet meer konden betalen leverden hun sleutels in (dat kan in Amerika) en zeiden hun hypotheek op. Dit zorgde o.a. voor groeiend aanbod op de huizenmarkt, hypotheken die niet terugbetaald werden en afgeboekt moesten worden met uiteindelijke in september 2008 tot gevolg dat grote banken bijna failliet gingen en één grote bank daadwerkelijk failliet ging, Lehman Brothers. De overheid redde de rest van de grote banken die in de problemen zaten. Snapt u nu de enorme piek in onderstaande grafiek? Als dit geld niet grotendeels daadwerkelijk in de economie terecht is gekomen waar is het dan naar toe gegaan? Wij denken het antwoord te hebben, dit geld is voor een deel naar AANDELEN gegaan, het is natuurlijk wel erg aantrekkelijk om met het geld van de grote banken van de FED kregen en later tegen 0 % geld konden lenen van de FED te investeren in aandelen. Dit verklaart volgens ons de enorme koersstijging van aandelen zonder het economisch structureel beter gaat. 100 % lucht dus! Als je het ons vraagt is dit dan ook de aller grootste bubbel die de geschiedenis ooit gekend heeft! Als deze bubbel leegloopt kan dit zware gevolgen hebben voor de economie en zorgen voor ernstige verstoringen in vrijwel alle markten.

Aangezien dit een wereldwijd probleem is zullen de economische problemen ook wereldwijd zijn. Er kan gerust gesproken worden van ”The New Depression”Zoals Richard Duncan, voormalig directeur ABN AMRO Asset Management in London en IMF consultant, schrijft in zijn nieuwste boek. De geschiedenis leert ons dat centraal geplande economieën uiteindelijke tot grote tekorten leidt. In onze ogen is er sterk toenemende mate geen sprake meer van een vrije markt. Ons centralebankensysteem bepalen samen met private banken feitelijk grotendeels de economische groei. Staat de kredietkraan open en groeien de schulden van diverse actoren in de economie dan groeit de economie, stagneert de kredietexpansie dan krijgen we te maken met een economische crisis. Gezien de mate waarin de FED nu onder andere kunstmatig de aandelenmarkt heeft opgeblazen zal de klap des te groter worden zodra deze bubbel leegloopt. Wat kan de trigger zijn die deze bubbel doet leeglopen? Als je naar de geschiedenis kijkt dan is dit keer op keer een renteverhoging van de centrale banken. Schulden worden ondraagbaar (duurder) en de bubbel loopt leeg! Hieronder meer over de renteverhoging van de FED.

Kredietcreatie FED sinds 2008

Kredietcreatie FED sinds 2008

FED QE stimuleert aandelen

FED QE stimuleert aandelen

Eerst een renteverhoging en dan een crash!

1964 tot 2014 FED rente aandelencrash

Rente FED aandelen crashes

Vergeet de financiële derivaten bubbel niet!

De buitenproportionele kredietcreatie van de FED is wellicht nog niet eens het grootste probleem binnen ons financieel stelsel. Dat is waarschijnlijk de derivatenbubbel, één van enorme omvang welke in grootte ligt tussen US$600 triljoen en 1,5 quadriljoen (1.500 triljoen). Ter vergelijking het BBP van de gehele wereld bij elkaar is ongeveer 65 triljoen. Een ‘financieel massavernietigingswapen’ zo genoemd door Warren Buffet.

De derivatenbubbel is het speelveld van de grote zakenbanken, want de 25 grootste financiële instellingen in de Verenigde Staten hebben gezamenlijk $236 miljoen aan derivaten in hun portefeuille. Dat is veel meer dan hun balanstotaal. The Economic Collapse Blog maakte een kort overzicht:

  • JP Morgan: $70 biljoen aan derivaten bij een balanstotaal van $2 biljoen
  • Citibank: $62 biljoen aan derivaten bij een balanstotaal van $1,3 biljoen
  • Bank of America: $38 biljoen aan derivaten bij een balanstotaal van $1,4 biljoen
  • Goldman Sachs: $48 biljoen aan derivaten bij een balanstotaal van $1,4 miljard

Zoals u in onderstaande grafiek ziet hebben de derivatenportefeuilles van deze banken een omvang waar het balanstotaal compleet bij verbleekt. Hoe moeten verliezen op deze derivaten ooit worden opgevangen? De volgende grafiek laat zien dat de meeste derivaten betrekking hebben op de ontwikkeling van de rente.

Derivaten bubbel

Derivaten bubbel

Zie ook: barnabyisright.com  en prophecynewswatch.com

Derivaten bubbel

Renteverhoging FED, de trigger voor de volgende crisis?

Uit het verleden blijkt dat zodra de FED de rente verhoogt, na een periode van lage rente waarin particulieren, bedrijven en overheden steeds makkelijker geld leenden, dit een jaar later een enorme daling van aandelenmarkten, vastgoed en economische teruggang tot gevolg kan hebben. Dit zag je in 2001 en 2008. Mocht de de FED de rente verhogen in de zomer dit jaar dan komt het voltrekken van ons scenario voor 2015 een stuk dichterbij. Een renteverhoging door de FED is nog niet van de baan. Bekijkt u onderstaande grafiek zodat u kan zien dat een renteverhoging van de FED doorgaans gevolgd wordt door crash op de aandelenmarkten. Dit betreft overigens geen hogere wiskunde. Als je al beleggers van groot tot klein eerst met spotgoedkoop (lage rente) geleend geld kan gaan speculeren (margin beleggen) kan dit erg aantrekkelijk en lucratief zijn. Dit is dan ook wat op grote schaal gebeurt. Vooral grote financiële instellingen kunnen vrijwel gratis lenen en vervolgens gaan speculeren op de beurs! Wat zou u zelf doen?  Zie ook onderstaande grafiek NYSE Margin Dept and the S&P500. De bubbel is geblazen nu de crash nog! Een renteverhoging kan een trigger zijn voor een crash in aandelen maar wat je ook vaak ziet is dat de trigger een (voor veel mensen) zeer onverwachte gebeurtenis is (black swan) Wij houden bijvoorbeeld ook rekening met een 9/11 achtig event als trigger voor een crash.

1964 tot 2014 FED rente aandelencrash

Rente FED aandelen crashes

 Aandelencrashes 1964- 1980

Aandelmarkt crash 1964-1980

Er zit weer veel (goedkoop) geleend geld in de beurs..

Als de rente verhoogt wordt worden veel beleggers die binnen hun beleggersrekening geld geleend hebben, gedwongen dit aan te vullen. Als dit niet mogelijk is uit eigen middelen wordt men gedwongen posities te verkopen. Dit gebeurde ook in aanloopt na de crash in 2008. Gaan we dit eind september dit jaar weer zien? Wij denken van wel.

Margin beleggen creeert bubbels

Margin beleggen creeert bubbels

Financial Stress Index bereikt dieptepunt

De Financial Stress Index geeft mate van stress weer op financiële markten gebaseerd op een wekelijkse dataset van 18 indicatoren. Waaronder het renteniveau van  7 verschillenden soorten rente. Een soort barometer voor het Amerikaanse financiële systeem. In 2009 stond deze tijdens de kredietcrisis op 6 punten. Op 27 juni vorig jaar bereikte de index het laagste niveau ooit in de geschiedenis gemeten, – 1,5 punt . Niet vreemd gezien de extreem lage rente die centrale banken hanteren. Zoals wij al eerder zeiden hoe lager de rente hoe makkelijker een schuld te dragen is (minder stress). Laten we zeggen dat de stress volledig kunstmatig laag wordt gehouden door de FED, maar voor hoe lang nog? Wordt de rente verhoogd zoals in aanloop naar de crash van 2008 dan kan de stress plotseling snel oplopen. Dit heeft doorgaans een grote daling op aandelenbeurzen, vastgoedmarkten en de economie als gevolg. Wij spreken dan ook van een opbouw van een kredietcrisis 2.0. Lijkt het u verstandig om nog snel even een hypotheek afsluiten? Of snel nog even mee profiteren van de stijgende aandelenkoersen? U kunt wellicht beter een shortpositie innemen om te profiteren van de komen crash in aandelen. Denk aan putopties op de AEX, Dow Jones, S&P 500, NASDAQ. Vervolgens kunt u deze posities verkopen en vervolgen fysiek goud kopen en zilver kopen.

Eerst een bubbel blazen met lage rentes, rente verhogen en dan…een crash!

 Financial Stress Index bereikt dieptepunt

Bubbel crash

Bron: www.forbes.com 

Elke 7 jaar een crash! September 2015 nieuwe crash?

Als we de geschiedenis in duiken dan zien we om de 7 jaar een economische crisis sinds ” The Great Depression” in 1929. De laatste brak september 2008 uit. Tel je daar 7 bij op dan kom je uit op september 2015. Hieronder vindt u een overzicht en een video van deze 7 jarige crash cyclus. Een renteverhoging van de FED speelt doorgaan een belangrijke rol volgens ons in deze cyclus zoals hierboven beschreven. Bekijk onderstaande video interview met Jonathan Cahn van de best seller The Harbinger & The Mystery of the Shemitah, hij gaat uit van een crash op aandelenmarkten september/oktober dit jaar. De 5 grootste crashes op aandelenmarkten vinden op basis van zijn onderzoek in de maanden september en oktober plaats.

Aandelen crash

 Ga voor hard assets koop een monsterbox zilver!

Monsterbox Maple LeafsMaple Leaf Zilver

Does this Seven Year Cycle of Economic Crashes Predict the Date of the Global Financial Collapse?

Aandelencrash 1929 tot 1933

 Aandelencrashes 1975- 1982

Aandelen crash 1975-1982

Bron: businessinsider.com 

 Video: Prepare-We are at the Verge of Collapse Says Jonathan Cahn Author of Mystery of the Shemitah

Jonathan Cahn weet het perfect uit te leggen. Bekijk onderstaande video. Eigenlijk is het heel simpel. De geschiedenis laat zeer duidelijke golfbewegingen zien als het gaat om de economie. Overheden proberen keer op keer deze golfbeweging te bestrijden met bijvoorbeeld een lage rente, wetten, regels etc maar uiteindelijk verliest zij het van de markt. Hoe sterker markten door overheden verstoord worden en dus niet vrijgelaten worden hoe groter de problemen. Dit gedrag van overheden leidt vroeg of laat tot sterke tekorten in vrijwel alle markten met economische teruggang en armoede tot gevolg. Dit biedt mensen die macht hebben (overheden, centrale banken, banken, multinationals) vervolgens weer kansen om nieuwe vrijheidsbeperkende maatregels en wetten door te voeren en markten nog minder vrij te maken.

De ”boom en bust cycle” komt sommige partijen dus maar wat goed uit. Eens u deze patronen goed doorziet kunt u er zelf ook van profiteren en kunnen wij er uiteindelijk met zijn allen wellicht voor zorgen dat er een vrije samenleving ontstaat, zonder door de overheid in stand gehouden monopolies zoals een centrale bank dat heeft. Het monopolie op geldcreatie. Waarom geen vrije geld markt met diverse munten? U kiest zelf het beste geld.

Misschien kunnen we dan afrekenen met de ”boom en bust cycle”? In ieder geval zullen de golfbewegingen dan waarschijnlijk minder heftig zijn.  Zo ver is het nog niet dus tot die tijd, bereid u goed voor en doe slimme investeringen. Alles begint bij goed eigen onderzoek! Zorg goed voor u zelf. Kijk eens in onze nieuwe webshop: Allprepare.com

https://www.youtube.com/watch?v=8TsYBuw6rko

Financial Collapse of the US 13 Sept 2015

https://www.youtube.com/watch?v=Nnt_T37YGJg

De nieuwe depressie en de Kondratieff Cyclus

De Kondratieff Cyclus is een economische cyclus van 50 tot 60 jaar met 4 zeizoenen( lente, zomer, herfst, winter).

RuNikolai Kondratiev was de eerste die deze golfbewegingen internationale bekendheid gaf met zijn boek The Major Economic Cycles (1925). Twee Nederlandse economen, Jacob van Gelderen en Samuel de Wolff, beschreven in 1913 al het bestaan van 50 tot 60 jarige golfbewegingen. De cyclus wordt gekenmerkt door het verloop van de economie van sterke groei naar een periode van afkoeling om vervolgens te eindigen in een recessie.

Sinds het jaar 2000 zit de economie in Kondratieff winter periode. Voor het jaar 2020 verwachten wij dan ook weinig positiviteit als het gaat om de economie. Het zou wel eens de zwaarste periode in de economie wereldwijd kunnen worden tot nu toe. Deze winterperiode wordt naar onze mening sterk versterkt door enorme mate van kunstmatige stimulatie van de economie door centrale banken (excessieve schuldcreatie o.b.v. lage rente waardoor megabubbels ontstaan). De klapt zal door veel groter kunnen zijn. Professor William R. Thompson is hier ook heel duidelijk over.

4 Kondratieff-waves in VS

Wat kunt u verwachten?

De overheid reageert doorgaans in een Kondratieff winter met meer vrijheidsbeperkende maatregelen, meer controle en toezicht van burgers op tal van fronten, meer belastingen en niet te vergeten meer geld/schuld creatie met uiteindelijke extreme gevolgen voor de koopkracht/waarde van geld. De overheid heeft zelf in zo’n periode ook te veel schuld. Door meer geld te printen en de waarde van geld te devalueren zullen de schulden uiteindelijk weggevaagd kunnen worden door (hyper) inflatie. Kortom veel mensen zullen een stuk armer worden, of beter gezegd wellicht erachter komen dat ze weinig hadden behalve schuld. De hele economie is immers grotendeels gebaseerd op krediet en consumptie.

Voor het zo ver is achten wij de kans groot dat er eerste een sterke deflatie komt wanneer diverse bubbels leeglopen. De verliezen zullen in dat scenario groot zijn op zo wel de beurs als op vastgoedmarkten. Mensen die veel schuld hebben zullen deze schulden in zo’n periode minder goed kunnen dragen (minder banen, hogere rente, minder spaargeld door verliezen op de beurs, of spaargeld kwijt door bank faillissement. Denk hierbij ook aan gedwongen huizenverkoop met een grote restschuld tot gevolg. De grote winnaars zijn uiteindelijk naar ons idee mensen met weinig schuld (lage hypotheek of geen), een baan, weinig geld binnen het systeem geparkeerd (vooral niet bij kleine banken), mensen die op tijd uit aandelen stappen, mensen die zilver kopen en goud kopen en zorgen voor voldoende zekerheid als het gaat om voedsel, water en energie. Wij merken dat klanten die onze visie delen in toenemende mate een noodrantsoen kopen.

NRG 5 Noodrantsoen 24 dagen (10 jaar houdbaar)

Noodrantsoen NRG 5

Bekijk onderstaande video van Martin Armstrong van armstrongeconomics.com. Hij verwacht een heftige gebeurtenis september of oktober dit jaar met veel invloed op de economie. Dit alles kan tevens voor veel sociale onrust zorgen. We worden met zijn allen mogelijk in één klap een stuk armer mocht de aandelen- en vastgoedbubbel leeglopen. ”De massa” is doorgaans immers slecht voorbereid en baseert haar visie op wat zij op televisie zien en horen. Vandaag lijkt net als in 2007 en 2001 alles in orde, het zonnetje schijnt en economisch lijkt het de goede kant op te gaan. De fundamenten onder de economie zijn echter uiterst instabiel. Een crash lijkt nabij. Staan wij aan de vooravond van een nieuwe depressie?

Martin Armstrong weet het haarfijn uit te leggen in tegenstelling tot mensen uit de financiële sector en de politiek. Welke bronnen gaat u gebruiken om zo goed mogelijk de komende 5-10 jaar door te komen, goede rendementen te boeken en uw koopkracht te beschermen? Bekijk de video!

https://www.youtube.com/watch?v=FvcfYyuMDh8&feature=youtu.be

Kondratieff-waves

Conjunctuur golf

Aanrader!

Mike Maloney, in onze ogen één de grootste autoriteiten op het vlak van het voorspellen van diverse gebeurtenissen qua ontwikkelingen in de economie de afgelopen jaren en voorspeller van de kredietcrisis in 2005 op basis van goed onderbouwde feitelijk informatie. Bekijk onderstaande video’s van hem. Daarnaast kunnen wij u de video van

Vergeet ook platina en palladium niet!

Maple Leaf Platina

Bronnen:

Macrotrends.be 20 jan. 2015 (absolute aanrader als beleggersblad!)

7 YEAR ECONOMIC CRASH CYCLE – Will 2015 Bring an Economic Collapse?

Deflation Comes First, Then Inflation – Mike Maloney

End Of USA Dominance – Death Of The Dollar Update – Mike Maloney

The Worst Economic Depression In History Is Coming. By Gregory Mannarino

These 23 Charts Prove That Stocks Are Heading For A Devastating Crash

advisorperspectives.com

Disclaimer:

Ons blog bevat informatie die is verkregen uit andere bronnen. Wij beschouwen deze bronnen als betrouwbaar, maar wij kunnen juistheid van de inhoud van deze bronnen niet garanderen. De inhoud van onze websites en onze mails bevat de mening van de auteur en kan dan ook niet worden aangemerkt als beleggingsadvies en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw persoonlijke financiële situatie. De inhoud kan onderhevig zijn aan veroudering en auteur is niet verplicht om alle informatie actueel te houden. Wij adviseren u altijd zoveel mogelijk eigen onderzoek te doen om zodoende uw eigen visie vorm te geven.

Nog geen reacties »

3 Pingbacks »