Home » Geen categorie

Ruil uw obligaties gedeeltelijk om voor goud en zilver

Geschreven door op 9 september 2016 – 10:43
Zilveren munt Maple Leaf

Vroeg of laat stelt iedereen die heeft begrepen dat het klassieke spaarboekje nauwelijks nog wat opbrengt zich de terechte vraag wat hij of zij moet doen om zijn geld met succes te beleggen. De klassieke investeringsproducten zoals aandelen, obligaties, fondsen en dergelijke komen hiervoor in aanmerking. De koersen van deze beleggingen zijn enorm gestegen sinds 2008 en wellicht is het een goed moment om een deel nu om te ruilen voor fysiek goud en zilver.

Een tip die meerdere experts inzake beleggen en investeren graag meegeven: diversifieer je portefeuille door een deel portefeuille om te zetten in fysiek goud. Beleggen in aandelen houdt steeds een zeker risico in, en met goud is dit veel minder het geval. Aandelen kunnen op een bepaald moment steeds maar in waarde stijgen, waarop iedereen overgaat tot de aankoop van nog meer aandelen tot plots de luchtbel barst zoals het recente verleden aantoont. Met goud kopen is dit niet het geval: het is een solide verzekering want dit edelmetaal behoudt (net als zilver) steeds een basiswaarde waaronder het nooit zakken. Met andere woorden, goud kan nooit ‘failliet’ gaan en prijs van goud hangt niet af van de economische situatie. Integendeel zelfs, goud heeft net een omgekeerde relatie met de koers van de dollar: staat de dollar laag dan piekt de goudprijs en omgekeerd.

Zorg voor diversiteit

Vandaar is de raad van de kenners om in je beleggingsportefeuille ook fysiek goud en zilver op te nemen helemaal niet zo gek. Kijken we terug op de geschiedenis van de goudprijs, dan zal je merken dat dit een van de meest rendabele beleggingsproducten is.
Niet overtuigd? Dan zullen volgende cijfers voor zichzelf spreken. Bekijken we de 10 jarige staatsobligaties die de diverse overheden zelf hebben uitgeschreven, dan zien we qua rente de volgende cijfers:

  1. US: 1.36% (het laagste peil in de geschiedenis van Amerika)
  2. Groot-Brittannië: 0.60% (het laagste peil in 322 jaar)
  3. Japan: -0.09% (record)
  4. Duitsland : -0.10%, (record)
  5. Italië: 1.1%, record
  6. Zwitserland: -0.57%
  7. De goudprijs ging in die periode daarentegen met ruim 100% de hoogte in, cijfers die voor zichzelf spreken.

“Goud brengt geen rente op…”

Ongetwijfeld zijn er nu mensen die wenkbrauwen fronsen en zeggen dat goud kopen geen intrest opbrengt of jaarlijks geen dividenden uitkeert. Dat klopt, maar een rendement van 100% op tien jaar of bijna 10% per jaar is toch niet mis. Hebben we het over het rendement van aandelen, fondsen, obligaties en andere beleggingsproducten, dan zien we over dezelfde periode zeker geen gelijkaardige return. Integendeel zelfs, globaal bekeken kunnen we na aftrek van de inflatie alleen een negatieve balans vaststellen. Een reden te meer dus om bij het samenstelling van je beleggingsportefeuille ook goud en zilver op te nemen.

Goud wordt schaarser

Een ander feit waarop kenners steeds weer wijzen is dat goud in de toekomst langsom schaarser dreigt te worden, een tekort dat duidelijk zijn invloed op de goudprijs zal hebben. Ook de institutionele beleggers (zowel overheden, bedrijven als particulieren) weten dit en beschouwen goud als een zogenaamde ‘veilige haven’. Dit houdt in dat goud ook in periodes van inflatie en deflatie, die elkaar steeds sneller opvolgen, eerder de neiging zal hebben om in prijs te stijgen dan wel te dalen. Sinds de financiële crisis van 2008 hebben de banken en regeringen allerlei pogingen ondernomen om de economie weer te stimuleren. Zo lieten ze keer op keer de rentevoeten voor leningen dalen, maar deze tactiek blijkt niet te werken. Integendeel, zowel in Amerika en Europa als Japan en tal van andere belangrijke handelslanden is de economische groei mimimaal. Voorlopig blijven de centrale economieën dezelfde tactiek aanhouden, zonder resultaat. Meteen komen we bij een andere belangrijke reden waarom investeerders een deel van hun obligaties door goud of zilver zouden moeten vervangen.

Bubbel in obligaties

Amerikaanse obligaties zijn weliswaar nog altijd wel wat waard, maar de obligaties die de overheden uitschrijven worden steeds risicovoller. Steeds meer experts waarschuwen ervoor dat de markt van de obligaties en de aandelen afstevent op een nieuwe ‘bubble’, met andere woorden een crash met zware gevolgen voor de belegger.
De markt van de aandelen en de obligaties heeft in de periode voor de economische crisis van 2008 zeker heel wat inkomsten opgeleverd, maar die tijd lijkt voorbij. Voor wie nog niet overtuigd is: bij een beleggingsportefeuille die voor 60% uit aandelen en voor 40% uit obligaties is samengesteld valt sinds 2008 een verlies van 41% op te tekenen, dit vooral omdat heel wat aandelen en obligaties in een ware paniekreactie zijn verkocht met een verdere daling van de waarde tot gevolg. Goud heeft in diezelfde periode een aantal ups en downs gekend maar liet in vergelijking met acht jaar een verdubbeling noteren.

Goud als veilige economische haven

In tegenstelling tot wat sommigen durven te beweren is goud al drieduizend jaar een veilige haven zonder risico op een totale ‘crash’, en het is altijd al een soort landingsplatform geweest voor investeerders. Goud blijft bovendien nog altijd tastbaar, in tegenstelling tot tal van beleggingsproducten. Anderzijds verliezen steeds meer investeerders na alle schandalen en crisissen van de voorbije jaren hun vertrouwen in de centrale banken. Niet verwonderlijk, want de intrestvoeten staan op het laagste peil sinds 500 jaar (!) in een neerwaartse spiraal die werd ingezet door de affaire van Lehman Brothers in 2008. Maar het hoeft niet allemaal kommer en kwel te zijn. Ook al lijkt de monetaire crisis nog niet aan een oplossing toe, toch kan goud een uitkomst bieden. De geschiedenis toont aan dat dit kostbare edelmetaal al vaak een van de belangrijkste motoren van een economisch en financieel herstel is geweest, en dit al sinds de tijd van de Romeinen. Niets spreekt tegen dat dit ook nu weer het geval kan zijn. Kort samengevat: als je ontevreden bent met de return van je aandelen en obligaties en je steeds meer zorgen maakt om het risico dat deze beleggingsproducten met zich meebrengen, kan je een deel van de portefeuille investeren in fysiek goud en ook zilver. Je verlaagt je risico gevoelig en je belegging is veel veiliger.

Hoe dan ook is diversiteit aan te raden voor iedereen die op een verstandige manier wil investeren, en daar horen goud kopen en zilver kopen zeker bij.