Home » Actueel

Is goud nog steeds interessant?

Geschreven door op 25 augustus 2021 – 15:40

Hoe activa presteert gedurende reflatoire perioden is belangrijk om te kunnen voorspellen hoe activa momenteel zou kunnen presteren. Om deze reden is er onderzoek gedaan na de prestaties van verschillende activa gedurende de afgelopen twee periodes van reflatie. Hieruit blijkt dat vooral goud erg goed presteert en zelfs een stuk beter dan aandelen en obligaties. 

Diversificatie

Volatiliteit nam wereldwijd toe, maar dit was niet het geval voor goud. Om deze reden is goud erg geschikt als diversificatiemiddel. Het brengt stabiliteit en zekerheid in de portefeuille. Goud is een grondstof en grondstoffen over het algemeen worden al lange tijd erkent als een goede investering. Historisch gezien heeft goud het risico gecorrigeerde rendement van de portefeuille verbeterd. Ook heeft goud beschermt tegen inflatie en zekerheid geboden. In deze tijden heeft goud (bijna) geen correlatie met veel andere activa en grondstoffen. Andere grondstoffen presteren ook goed tijdens inflatie, maar staan nog steeds in de schaduw van goud. Wanneer er onrust en onzekerheid is, is goud dus erg geschikt en effectief. 

De vraag naar goud

Goud wordt naast investeringsmiddel ook als consumptiegroei en in de industrie gebruikt. Het is een grondstof met een veelzijdig doeleinde. Aangezien goud een grondstof is, is er een beperkte hoeveelheid beschikbaar. De prestaties van goud hangen daarom erg af van de vraag en aanbod. 

In “rustige” tijden komt de vraag naar goud minder vanuit investeerder. Het gebruik van goud neemt dan juist toe voor sieraden of technologische apparaten. Dit is voordelig voor goud aangezien in zowel “goede” als “slechte” tijden de vraag ondersteunt blijft. Alhoewel goud ook wordt gebruikt in de industrie, is het een stuk minder afhankelijk hiervan in vergelijking tot andere metalen. Het is een edelmetaal dat al eeuwenlang als waardevol wordt gezien en dit zal ook niet snel veranderen. Al in de tijd van de Egyptenaren werd het als een teken van welvaart en welgesteldheid. 

Niet alleen consumenten zien goed als erg goede optie, maar banken ook. Centrale banken van over de hele wereld hebben een voorraad goud die ze blijven aanvullen. Ook zij hebben baat aan de zekerheid die goud kan bieden. 

Goud vs andere grondstoffen

Vergeleken met andere grondstoffen doet goud het erg goed en dit blijft toenemen. Er zijn verschillende grondstoffen die in de afgelopen decennia negatieve rendementen hebben opgeleverd, maar dit geldt niet voor goud. De prijzen van olie en goud zijn bijvoorbeeld niet gecorreleerd. Dit wordt echter vaak wel gedacht. Hoewel ze soms in dezelfde richting bewegen is er geen relatie tussen de twee te zien. Olie wordt als risicovol gezien en goud als risicovrij. 

Zoals eerder aangegeven doet goud het gedurende inflatie beter dan andere grondstoffen. Daarom kan er met de huidige inflatieverwachtingen verwacht worden dat goud het goed gaat doen. Aangezien er een stijging inflatie verwacht wordt, kan er ook een stijging in de vraag naar goud verwacht worden. Goud wordt al eeuwenlang gezien als kostbaar en dit zal niet snel veranderen. Het is erg anders dan andere grondstoffen en is in zowel “goede” als “slechte” tijden een interessante keuze. Het wordt namelijk ook voor sieraden en in de industrie gebruikt. Dit ondersteunt de prestatie van goud. Het is een goede manier om uzelf in te dekken tegen inflatie, maar ook tegen andere onzekerheden. Er wordt verwacht dat goud goed zal blijven presteren en dat het bescherming zal blijven bieden. Net zoals het in het verleden ook heeft gedaan. Goud is dus zeker nog erg interessant. 

Tags: , , , , ,