Home » Actueel

Hoe waardeer je goud?

Geschreven door op 22 november 2012 – 10:06
Goedprijs 2002 t/m 2012

Veel beleggers zijn van mening dat goud als belegging niet interessant is, aangezien goud ten opzichte van een belegging in aandelen geen kasstromen en dividend genereert. Om een waardering aan goud te koppelen, zijn er dus ook geen gegevens nodig als, een balans van het bedrijf waar je in wilt investeren, verlies en winstrekeningen van de afgelopen jaren, informatie over het management team en het uitrekenen van een koers/winst ratio komt ook niet om de hoek kijken. Op basis van deze informatie kun je dan ook concluderen dat goud geen ‘’value investering’’ is. Bij een value investering ga je immers boven genoemde informatie over het bedrijf waar je in wilt investeren doorrekenen en vervolgens kijken in hoeverre het aandeel van dat bedrijf ondergewaardeerd is.

De waarde van goud wordt bepaald op basis van het monetaire nut dat het heeft. Al wordt goud vrijwel nergens meer als geld gebruikt, goud is nog steeds nuttig voor het maken van berekeningen als het gaat om koopkracht. Oftewel; de prijs van goud uitdrukken in termen van goederen en diensten. Hoeveel olie kun je kopen met een kilo goud? Hoeveel brood? Hoeveel aandelen?

Bijvoorbeeld: toen het verdrag van Maastricht werd ondertekend in februari 1992 kostte een vat ruwe olie $ 19 en in goud uitgedrukt 1,67 gram goud. Nu kost een vat ruwe olie $ 91,79 en 1,61 gram goud. En er zijn veel meer voorbeelden te vinden. Een maatpak kostte bijvoorbeeld 50 jaar geleden ongeveer 31,1 gram goud en vandaag de dag is dit nog steeds zo. Je zou nog veel verder terug kunnen gaan. Bijvoorbeeld naar de Romeinse tijd, 2000 jaar geleden. Ook toen kocht men voor 31,1 gram goud een Romeins kostuum. U.S. Finacier Bernhard M. Baruch (1870-1965) zei hierover:

“Gold has worked from Alexander’s time…. When something holds good for 2000 years. I do not believe it can be so because of prejudice or mistaken theory.”

Alan Greenspan, voormalig baas van de Amerikaanse centrale bank (FED) zei hierover:

“What is fascinating is the extent to which gold still holds reign over the financial system as the ultimate source of payment,”

Goud heeft dus al sinds duizenden jaren monetair nut. Goud moet dan ook meer gezien worden als geld dan als een investering/belegging. Goud zorgt simpelweg voor koopkracht behoud.

Veel mensen zeggen dat de goudprijs vaak daalt en stijgt en daarmee onstabiel en onveilig is.
In werkelijkheid zijn het de valuta als de Euro en de USD die in koopkracht dalen en stijgen. Zie het als een boot waar je in staat. Het is niet het land (goud) maar de boot die op en neer beweegt.

De Euro en de USD kunnen op korte termijn fluctueren. Echter op de lange termijn wordt de koopkracht van alle valuta uitgehold door inflatie. Er wordt immers steeds meer geld in omloop gebracht waardoor prijzen stijgen en de koopkracht achteruit holt. De USD verloor niet voor niets 97 % van zijn koopkracht sinds deze is opgericht in 1913. En van de Euro weten wij ook dat sinds deze in opgericht in 2000, alles grofweg 2 keer zo duur is geworden. Globaal gezien is een Gulden een Euro geworden terwijl je spaartegoeden bij oprichting van de Euro door 2,2 gedeeld werden. Het punt dat ik duidelijk probeer te maken, is dat de koopkracht van verschillende valuta steeds verder afneemt en dat goud voor koopkrachtbehoud zorgt.

Grafiek die de afname van koopkracht van de Dollar in de 20e eeuw laat zien.

Goud creëert geen welvaart, omdat het geen kasstromen genereert zoals een bedrijf en de aandelen daarin dat wel doen. Goud moet dus ook meer gezien worden als geld en niet als een belegging waar je rendement op wilt maken. Goud volgt immers de inflatie op lange termijn en zorgt enkel voor koopkrachtbehoud op de lange termijn. Uiteraard kan de koers tussentijds harder of langzamer dalen en stijgen dan de inflatie. Ten tijde van crisis heeft goud bijvoorbeeld de neiging harder te stijgen dan de inflatie, aangezien mensen steeds meer in gaan zien dat ons geld geen intrinsieke waarde heeft en versnelt goud gaan kopen. De vraag neemt hierdoor toe en de prijs kan dan harder stijgen dan inflatie. Op de lange termijn laat goud echter koopkrachtbehoud zien.

Er wordt vaak gezegd dat goud duur is omdat de goudprijs de afgelopen tien jaar vier keer zo hoog is geworden. De kans zou groot zijn dat de prijs hard naar beneden gaat binnenkort.

Grafiek die de goudprijs van de laatste tien jaar weergeeft

Echter is de hoeveelheid geld die in omloop is gebracht veel harder toegenomen. Met factor 5.
Goud is dus niet zo zeer duur geworden, ons geld heeft veel koopkracht verloren als gevolg van het in omloop brengen van enorme hoeveelheden Dollars en Euro’s.

Zoals ik hierboven noemde, kan goud tussentijds harder stijgen dan de inflatie. Met andere woorden de koopkracht van goud kan groter worden dan historisch gemiddeld het geval is. Op een bepaald moment zal een vat ruwe olie bijvoorbeeld 0,50 gram goud kunnen gaan kosten ten opzichte van het historische gemiddelde van circa 1,6 gram. Op zo’n moment zou u er voor kunnen kiezen om een positie in goud af te bouwen en te switchen naar meer ondergewaardeerde producten. Vastgoed wordt vaak genoemd door gerenommeerde beleggers als Jim Rogers, Marc Faber en Mike Maloney als zijnde een investering die het vaak slecht doet ten tijde dat goud en zilver goed presteren. Met een deel van uw goudpositie overstappen naar vastgoed wanneer goud en zilver overgewaardeerd lijken kan uitkomst bieden. Vastgoed bevindt zich sinds 2007 in een dalende trend. Persoonlijk verwacht ik dan ook dat het nog een aantal jaren kan duren wil het interessant zijn te switchen naar vastgoed.

Latest posts by Rik Roorda (see all)