Home » Actueel, Beleggen in goud

Goud in China en het vooruitzicht ervan

Geschreven door op 5 maart 2021 – 13:21
Chineese vlag met goudbaren

De COVID-19 pandemie heeft op veel landen een effect. Zo ook op de goudmarkt en dit is met name in China het geval geweest. In 2020 heeft COVID-19 namelijk een daling van 27% veroorzaakt in de Chinese vraag naar goud. Deze flinke daling is onder andere het gevolg geweest van een de grootste goudprijskorting die in Shangai en Londen ooit is geregistreerd. Shangai handelde historisch gezien tegen een premie. Sinds dat in 2002 de Shanghai Gold Exchange (SGE) werd opgericht is de gemiddelde Chinese goudprijs zo’n $6 per troy ounce duurder dan de soortgelijke LBMA-goudprijs in Londen.

Volgens analisten heeft een combinatie van verschillende factoren in 2020 een negatieve en langdurige Chinese goudprijskorting veroorzaakt. Deze factoren zijn een overschot aan binnenlandse goudvoorraad en de restrictieve aard van de Chinese goudexport. De verwachtingen zijn dat de Chinese economie gedurende 2021 nog verder zal herstellen, waardoor de Chinese goudconsumptie ook weer zal toenemen. Deze toename in goudconsumptie zal zo weer kunnen leiden tot een hoger spotverschil tussen Shanghai en Londen.

Import van goud

Al sinds de begin jaren 2000 is China al een netto-importeur van goud. De China Gold Association (CGA) geeft aan dat sinds de bevrijding van de lokale goudmarkt in 2002 de Chinese binnenlandse goudvoorraad niet heeft kunnen tippen aan dat de stijgende vraag naar goud. Tussen 2015 en 2019 was zo’n 62% van de jaarlijkse Chinese goudvoorraad afkomstig van import. Vooral Westerse markten hebben een grote rol gespeeld in het invoeren van goud in China. Zo’n 50% van het Chinese geïmporteerde goud in 2019 was afkomstig uit Europa en Noord-Amerika. Hierdoor zou de Chinese goudprijs hoog genoeg moeten zijn om de importkosten te kunnen dekken.

Beperkte goudstromen

Een andere oorzaak van de spreiding is de beperking op goudstromen naar China. Eerder wezen Chinese autoriteiten gecontroleerde quota toe aan gekwalificeerde goudimporteurs. Dit mechanisme heeft goud nog schaarser gemaakt in China, in vergelijking tot andere markten waar er minder beperkingen voor goudstromen zijn. Op deze manier wordt er naast de importkosten ook een positieve spreiding aan de Chinese goudprijs toegevoegd.

Meestal is de is de referentie-spotprijs in China hoger dan dat de LBMA-goudprijs in Londen. Deze spreiding, gemeten in Amerikaanse dollar per ounce, is gedurende 81% van de dagen positief gebleven tussen oktober 2002 en december 2019.

De Chinese binnenlandse goudvoorraad blijft redelijk stabiel. Hierdoor heeft de lokale vraag naar goud een grote invloed op de spreiding. In het tweede kwartaal van 2013 steeg de vraag naar goudstaven, munten en sieraden tot het hoogste ooit. Dit leidde tot het grootste goudtekort dat China in een decennia had gekend. De Chinese goudprijs bedroeg dat kwartaal zo’n $24 per troy ounce.

De relatie tussen het Chinese goudverschil en de lokale vraag en aanbodomstandigheden zijn over het algemeen positief. Vanwege verschillende omstandigheden die constant worden gehouden neemt de goud schaarste toe wanneer het binnenlandse goudaanbod afneemt. Dit wordt aangedreven door een grotere vraag en leidt tot een hoger lokaal goudprijsverschil.

Goudbaren

Recorddieptepunt in de Chinese goudprijs

De spreiding in de Chinese goudprijs bereikte een extreme diepte in 2020. Dit was zelfs een recorddieptepunt. In februari werd de spreiding negatief en bleef verder dalen. In Augustus werd het gemiddelde gemeten op -$69 per troy ounce. Dit is het laagste dat het ooit is geweest. De lokale goudprijskorting was in 2020 op jaarbasis gemiddeld -$26 per troy ounce. Dit is het niveau is er niet meer geweest sinds de oprichting van de SGE in 2002.

De Chinese goudconsumptie kelderde hevig in 2020. De goudconsumptie was gedurende het eerste kwartaal het zwakste, sinds het tweede kwartaal van 2008. Gedurende de andere kwartalen waren er enkele verbeteringen gemeten, maar toch werd er in 2020 de laagste hoeveelheid goud gekocht van afgelopen 10 jaar. De afname in de vraag naar goud werd grotendeels veroorzaakt door de economische gevolgen van COVID-19. Vanwege COVID-19 hadden veel mensen minder te besteden en dit heeft bijgedragen aan de afname van goudconsumptie.

Toch was in 2020 de Chinese goudvoorraad ruimschoots. Halverwege eind maart werd meer dan 90% van de Chinese goudmijnprojecten hervat aangezien de verspreiding van het virus destijds aanzienlijk afnam. Dit leidde tot een stabilisatie van de Chinese goudvoorraad. Gedurende 2020 bleef de Chinese goudvoorraad op hetzelfde niveau als dat het was in 2019. Toen de Chinese goud schaarste afnam werd het lokale goudprijsverschil negatief.

Asymmetrische goudimport

De Chinese import en export van goud is asymmetrisch. De gemiddelde jaarlijkse import tussen 2017 en 2019 was namelijk 67 keer groter dan de export. Er kunnen verschillende redenen hiervoor zijn. Bijvoorbeeld strengere beperkingen op de goudexport van de autoriteiten en het feit dat China als sinds het begin van de jaren 2000 kamt met goudtekorten.

Om een binnenlands goudvoorraad tekort snel aan te pakken kan men goud importeren. Er zijn dan wel quotumcontroles op de invoer van goud in China, maar toch lijkt het alsof autoriteiten besluiten nemen op basis van factoren zoals de lokale vraag naar goud. Een voorbeeld is toen in 2013 de Chinese vraag naar goud een recordhoogte bereikte. Destijds steeg de goudimport namelijk ook naar een recordhoogte. Historisch gezien heeft een toereikende goudimportquota bijgedragen aan het stabiliseren van het goudprijsverschil. Hierdoor kan de verspreiding van het goudtekort worden beperkt. Daarentegen kan een strenge beperking op de goudexport de Chinese korting op de goudprijs alleen worden verkleind wanneer de lokale vraag naar goud hersteld. De langzaam toenemende vraag naar goud in China leidde tot een lokale goudprijskorting in 2020.

Vooruitzichten voor 2021

Na de recordniveaus in augustus begon de goudprijskorting te krimpen. De korting nam van -$60 per troy ounce in augustus af tot -$18 per troy ounce in december. De drijfveer van deze krimp was vooral dat de Chinese goudconsumptie werd hersteld. Er waren namelijk in de tweede helft van 2020 geen grote veranderingen te zien in het import- en exportbeleid. Dankzij het herstelde Chinese bbp liet het besteedbare inkomen van consument stijgen. In combinatie met de relatief lagere lokale goudprijs na augustus was de Chinese vraag naar goud erg gegroeid in het derde en vierde kwartaal. Dit leidde tot een inkrimping van de lokale goudprijskorting.

Wat zijn de vooruitzichten voor de Chinese goudconsumptie? 2021 zal waarschijnlijk een stijging in de goudconsumptie kennen. Beleidsmakers lieten eind december tijdens de jaarlijkse Central Economic Work Conference weten dat het fiscale en monetaire beleid ondersteund zal blijven. Dit zou kunnen leiden tot een verder herstel van het beschikbare inkomen van de consument, wat op den duur weer zou kunnen leiden tot een hogere goudconsumptie dan afgelopen jaar.

Tags: ,