Home » Column

Financieel herverdelen van arm naar rijk

Geschreven door op 29 december 2011 – 14:46
Verdeling inkomen in Amerika

Door onze columnist Thomas Bollen


De onbegrensde gulzigheid van mensen aan de top van de Westerse wereld heeft hen ertoe bewogen een mechanisme te construeren dat schijnbaar uit het niets waarde kan creëren, en dan natuurlijk voor henzelf en hun naaste kring. Waarde uit het niets creëren kan natuurlijk niet. Je kunt echter wel waarde en rijkdom herverdelen. Vroeger deed men dat door goud en zilver weg te roven. Tegenwoordig is dat niet meer nodig, het kan een stuk beschaafder. Er is een financieel systeem ontworpen dat zo intransparant en onbegrijpelijk is voor de gewone man, dat hij zonder argwaan zijn goud en zilver heeft omgeruild, via nikkelen munten en papier, voor een digitaal saldo in het systeem dat door de architecten bewaakt wordt. Onze generatie weet niet eens beter. Wij zijn opgegroeid met papieren geld en nummertjes op een scherm en moeten lachen als je spreekt over goudstaven en zilveren munten, alsof het om een sprookje uit de middeleeuwen gaat. De mensen aan de top lachen zich echter suf terwijl ze waken over onze welvaart.

Verdeling van inkomen in de Verenigde Staten

Zij hebben via lobby en politieke infiltratie het financiële systeem zo weten in te richten dat ze zonder kleerscheuren weg konden komen met de herverdeling van welvaart naar de rijken in plaats van naar de armen. We zijn weer bij een verdeling van rijkdom zoals ten tijde van de jaren 20.

Als we dat systeem niet grondig onder handen nemen blijft deze uitbuiting voortduren. Als mensen de mogelijkheid hebben tot graaien zullen velen van die mogelijkheid gebruik maken, ook ten koste van anderen, vooral als ze die anderen niet persoonlijk kennen. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat het niet meer kan. Dit kan door strenge regulering en hervorming van het huidige financiële systeem of door een complete ineenstorting met een nieuw begin als noodzakelijk gevolg. Voor de 1e optie moeten zij, die hun rijkdom via dit systeem hebben vergaard, de hand in eigen boezem steken en hun eigen graaimogelijkheden aan banden leggen. Voor het geval dat optie 2 werkelijkheid wordt, zet ik mijn geld liever alvast op gouden en zilveren munten dan op een saldo bij de ING of ABN. 3000 jaar als ruilmiddel fungeren is een aardig betrouwbaar historisch perspectief. Maar natuurlijk geldt altijd: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Tags: , , ,