Home » Beleggen in goud

Deze grafieken doen vermoeden dat de goudprijs nog veel hoger kan

Geschreven door op 18 januari 2018 – 19:12
Goudbaren 100 gram

De goudprijs in dollars is sinds het rentebesluit van de Federal Reserve in december met bijna acht procent gestegen. Stond de prijs van een troy ounce op 12 december nog op $1.238, op het moment van schrijven is daar bijna $100 bij gekomen. Deze stijging kan voor een groot deel worden toegeschreven aan een zwakkere dollar, maar ook in euro’s liep de prijs van het edelmetaal de laatste weken behoorlijk op.

Is dit de aanloop naar een nieuwe opwaartse trend in goud? We hebben een aantal grafieken op een rij gezet die doen vermoeden dat het edelmetaal ondergewaardeerd is en de komende tijd misschien nog verder in prijs kan stijgen.

Goud kwam dit jaar sterk uit de startblokken (Bron: Bloomberg)

Grondstoffen versus aandelen

Het ruime monetaire beleid van centrale banken heeft de aandelenmarkt de wind in de rug gegeven, terwijl grondstoffen er nauwelijks van profiteerden. Zetten we de S&P 500 aandelenindex af tegen de Goldman Sachs Commodity Index (GSCI), dan zien we dat grondstoffen de afgelopen veertig jaar nog nooit zo goedkoop zijn geweest ten opzichte van aandelen als nu.

Gaan we ervan uit dat zowel aandelen als grondstoffen een cyclisch koersverloop hebben, dan zou dit wel eens een goed moment kunnen zijn om de overstap te maken van relatief hoog gewaardeerde aandelen naar relatief ondergewaardeerde grondstoffen. Dat doen beleggers dan ook steeds vaker, gezien de prijsstijging van grondstoffen in 2017. Keert de ratio tussen aandelen en grondstoffen terug naar het gemiddelde van de afgelopen veertig jaar, dan kun je concluderen dat er nog veel opwaarts potentieel is voor grondstoffen, waaronder goud.

Grondstoffen zijn relatief goedkoop tegenover aandelen (Bron: Palisade-Research)

Zwakkere dollar

Bereikte de dollar begin 2017 nog het hoogste niveau in zestien jaar, maar een jaar later staat de munt alweer 11% lager ten opzichte van andere belangrijke valuta. Het sentiment ten aanzien van de dollar is momenteel vrij negatief en veel analisten verwachten daarom ook dat de dollar de komende tijd verder zal verzwakken. Dat is gunstig voor goud, aangezien het edelmetaal een sterk negatieve correlatie heeft met de Amerikaanse valuta. Zakt de dollar verder weg, dan kan de prijs verder stijgen tot $1.400 per troy ounce goud.

Goud profiteert van een zwakkere dollar (Bron: Bloomberg)

Beleggers weer positief over goud

Veel handelaren verwachten een verdere stijging van de goudprijs in de aanloop naar het Chinese nieuwjaar in februari. Voor veel Chinezen is dit traditioneel een moment om goud te kopen, wat op korte termijn een stimulans kan geven aan de goudprijs. Ook dat kan een verklaring zijn voor het positieve sentiment onder beleggers.

Handelaren verwachten stijging goudprijs (Bron: Bloomberg)

Stijgende rente gunstig voor goud?

Sinds 2001 beweegt de goudprijs bijna tegenovergesteld aan de ontwikkeling van de Amerikaanse 10-jaars rente. Dat betekent dat het edelmetaal in de regel duurder wordt bij een dalende rente en in prijs daalt bij een stijgende rente. Vanuit dit perspectief gezien ziet het vooruitzicht voor goud er niet zo gunstig uit, omdat de Amerikaanse 10-jaars rente weer stijgt en centrale banken plannen hebben om de rente verder op te schroeven.

Een hogere rente kan nadelig uitpakken voor goud, maar tegelijkertijd neemt met het stijgen van de rente ook de kans op een nieuwe recessie toe. De afgelopen tien jaar werd het herstel van de economie voor een belangrijk deel gedreven door meer schulden te maken. Huishoudens, bedrijven en overheden konden goedkoop geld lenen en deden dat ook massaal, waardoor ze veel kwetsbaarder zijn voor een stijging van de rente dan tien jaar geleden.

De stijgende rente is een zorgelijke ontwikkeling, zeker nu de rentecurve in de Verenigde Staten verder afvlakt. Het afvlakken van de rentecurve betekent dat het verschil in rente tussen kortlopende en langlopende staatsobligaties steeds kleiner wordt en dat wordt gezien als een indicator dat een nieuwe recessie aanstaande is. Volgens de Financial Times was de situatie eind vorig jaar vergelijkbaar met die van november 2007, dat was aan de vooravond van de grootste financiële crisis sinds de jaren dertig.

Een stijgende rente is in theorie dus ongunstig voor goud, omdat het edelmetaal geen cashflow oplevert. Maar als de stijgende rente een bedreiging wordt voor de economische stabiliteit kan het juist een positief effect hebben op de goudprijs. Dat zagen we ook aan de laatste drie renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank, want die werden allemaal gevolgd door een sterke rally in edelmetalen.

Renteverhogingen zijn positief voor goud? (Bron: Bloomberg)

Nieuwe bull market in goud?

Sinds het begin van de nieuwe bull market in goud begin 2016 is de prijs van het edelmetaal in dollars met meer dan 25% en in euro’s met meer dan 11% gestegen. Zetten we deze prijsontwikkeling af tegen eerdere bull markets in goud, dan zien we dat het edelmetaal in het verleden veel grotere sprongen heeft gemaakt. Dat zou kunnen betekenen dat er nog veel opwaarts potentieel in de goudprijs zit, zeker als we de hierboven genoemde factoren in beschouwing nemen.

Nieuwe bull market in goud? (Bron: Palisade-Research)

Tags: , , ,