Home » Actueel, Beleggen in goud

De goudprijs in 2021

Geschreven door op 29 januari 2021 – 17:14
Goudprijs 2021

In het afgelopen jaar zijn er verschillende steunmaatregelen geweest van centrale banken en overheden, naar aanleiding van de COVID-19 crisis. Goud heeft hier flink van kunnen profiteren. Daarnaast diende de historisch lage rente ook als drijfveer en stortte velen zich op goud, op zoek naar een veilige haven. Gedurende 2020 is de goudprijs in dollars met zo’n 25% gestegen, dit is de hoogste stijging die goud in de afgelopen 10 jaar heeft gekend. Zal een stijging zoals deze voortgezet worden dit jaar?

Van papiergoud naar fysiek goud

In het afgelopen jaar is er een geleidelijke verschuiving van papiergoud naar fysiek goud geweest. Gedurende het eerste kwartaal was de long positie op de termijnmarkt een record van maar liefst 1.209 ton. Aan het eind van het jaar was deze positie echter met 30% gedaald terwijl de vraag erg hoog bleef. Dit betekent dat beleggers meer een voorkeur hadden voor het bezit van fysiek goud. Volgens de World Gold Council komt dit door het gebrek aan liquiditeit in de goudmarkt gedurende het voorjaar. Dit had als gevolg dat er een verschil ontstond tussen de goudprijs in New York en London. Veel beleggers kozen hierdoor om in fysiek goud te investeren aangezien de prijs van termijncontracten aanzienlijk hoger dan de spotprijs lag.

De World Gold Council geeft aan te verwachten dat ook dit jaar positief zal zijn voor goud. Eind vorig jaar leek het alsof het einde van het COVID-19 tijdperk naderde, maar niets bleek echter minder waar. Lockdowns werden verlengd en bedrijven hebben nog steeds last van de economische moeilijkheden. Er zijn verschillende steunmaatregelen vanuit centrale banken en overheden, maar deze kunnen ook nieuwe risico’s met zich meebrengen zoals het oplopende begrotingstekort en de kans op hogere inflatie

Wat gebeurt er met de vraag naar goud
vanuit China en India?

De COVID-19 crisis had als gevolg dat de vraag naar fysiek goud afnam vanuit China en India. Deze daling kwam doordat de genoemde landen het moeilijk hadden met de crisis en daarom zuiniger moesten zijn met hun geld. Op een gegeven moment lag de goudprijs in deze landen zelfs lager dan op de internationale markten. Er wordt echter verwacht dat de vraag weer zal toenemen in 2021 aangezien deze landen zich beginnen te herstellen. Een toename in vraag kan positieve gevolgen hebben op de goudprijs en het zal vooral een positief effect hebben wanneer westerse landen ook blijven investeren in goud.

Wat voor effect zal inflatie hebben?

Zoals eerder genoemd is er een kans op inflatie vanwege de vele monetaire en fiscale hulp. Wereldwijd geven overheden meer geld uit dan voorheen en de algemene wereldwijde geldhoeveelheid is daarnaast ook erg toegenomen, wat op een gegeven moment kan resulteren in inflatie. De World Gold Council geeft echter aan dat dit bevorderlijk is voor goud aangezien goud in het verleden vaker goed heeft gepresteerd in tijden van inflatie. Bij deflatie schijnt goud echter ook goed te presteren aangezien dan aandelenkoersen, lage rente en onrust op de financiële markt als drijfveer dienen.

Vorig jaar heeft goud een enorm goed jaar gehad. Voor dit jaar wordt hetzelfde verwacht. Wellicht zal de stijging minder groot zijn, wat het gevolg zal zijn van bijvoorbeeld centrale banken die minder goud kopen en een afnemende COVID-19 crisis. Wel wordt er verwacht dat de rente laag zal blijven en dat goud daardoor een interessant alternatief voor spaargeld blijft.