Home » Informatief, Monetaire systeem

Bereid u voor op de komende bail-ins

Geschreven door op 13 januari 2015 – 16:25

Voor de meeste lezers van de blogs van Zilvergoudwinkel of andere soortgelijke websites is het al lang geen nieuws meer dat er in Nederland en Europa veel onvolledige informatie door de media de wereld in wordt gezonden over het zogenaamde economische herstel aangestuwd door de groei in Amerika. Een extra bevestiging is nu ongeveer twee maanden geleden gekomen uit Brisbane, Australië, waar de G20 top bijeen is gekomen om de nieuwe wet- en regelgeving omtrent mogelijke bail-ins te bespreken. Onwetende politici die akkoord zijn gegaan met het het voorstel van de Financial Stability Board’s ”Adequacy of Loss-Absorbing Capacity of Glaobal Systemically Important Banks in Resolution”.

 De resolutie

Waar deze resolutie kortweg voor zorgt is dat het geld van spaarders bij met name de grote banken niet meer veilig is, op geen enkele wijze. Deposito’s en tegoeden bij (grote) banken zijn nu niets meer dan slechts een onderdeel van de kapitaal structuur van de bank. Dat betekent dat ze overgenomen of bevroren kunnen worden, mocht een grote bank instorten als gevolg van te grote risico’s die zijn genomen.

Naar de buitenwereld worden deze maatregelen gebracht als zijnde een manier om in de toekomst het omvallen van de zogenaamde ”To Big To Fail” banken tegen te gaan. Echter is het slechts een maatregel die de grote banken een vrijbrief geeft om nog grotere risico’s op zich te nemen ten koste van de spaarder.

Voor de politici is het een ideale manier om de problemen af te schuiven naar de grote banken, die er graag gebruik van zullen maken. Waar we in 2008 hebben gezien dat de grote banken in Europa en Amerika niet overeind gehouden konden worden zonder de hulp van Centrale Banken en de staatskas (geld belastingbetaler), zijn het nu de grote banken zelf die maatregelen kunnen nemen om een eventuele ineenstorting tegen te gaan. Zakelijk gezien niet vreemd omdat spaarders feitelijk hun geld hebben uitgeleend aan de banken. Daar voor krijgen spaarders ook rente. Echterk kun je je afvragen of de huidige rente (lees risicopremie) in lijn is met het risico van geld uitlenen aan banken.

Fake garanties van de overheid

In theorie zijn in Amerika banksaldo’s voor maar liefst 250.000 dollar door de overheid gegarandeerd (in Nederland kennen wij het soortgelijke deposito garantiestelsel van 100.000 euro per persoon), maar in de praktijk kunnen de federale verzekeringsinstanties die dit garanderen dit helemaal niet opbrengen.

Om meer te weten te komen over bail-ins is het interessant om het rapport van het IMF over bail-ins te lezen. Het IMF omschrijft een bail-in als een manier waarbij instabiele financiële instellingen en banken hun vermogen ten opzichte van de schulden kunnen herstructureren door de ongedekte schulden af te schrijven en/of te converteren naar het eigen vermogen.

Het rapport is uiteraard in het Engels uitgebracht, maar er vallen na het lezen ervan direct een aantal zaken op:

  •  De term faillissement wordt niet meer gebruikt, maar is vervangen door een zogenaamde ”besluit procedure”. Oftewel, van een eventueel faillissement is niet eens sprake meer. Er wordt op zo’n moment slechts een ”procedure” in gang gezet om de vermogenspositie te herstructureren;
  • Bail-ins vallen onder het werkend recht, mochten er zich situaties als 2008 voordoen, dan is een bail-in eerder een regel vanuit de overheid dan een uitzondering;
  • In plaats van de overige bestandsdelen bij een faillissement af te stoten en te verkopen aan de markt zal een bank koste wat kost overeind worden gehouden.

Wat betekent dit voor u als spaarder?

Veel mensen vertrouwen er op dit moment nog op dat de overheid er voor hun zal zijn om hun spaartegoeden veilig te stellen, mocht een bank komen om te vallen. Helaas heeft de Bail-in Resolutie ervoor gezorgd dat die zekerheid er voor spaarders niet meer zal zijn in de toekomst. De kans lijkt groter dat uw bank inderdaad overeind zal worden gehouden, maar wel met als gevolg dat u uw spaartegoeden of een groot gedeelte daarvan kwijt zult zijn aan de bank zelf.

De vraag is ook of het ”potje” met geld voor het depositio garantiestelsel nu vol genoeg zit om al het geld van spaarders te kunnen garanderen en terugbetalen wanneer nodig. Hier schreven wij al eerder over in het blog: Depositogarantiestelsel en Bail-in

Op de website van De Nederlandse Bank is te lezen dat vanaf 1 juli 2015 het Depositogarantiestelsel ex ante gefinancierd wordt. Ex ante houdt in dat er vooraf gefinancierd moet worden.  Hiervoor had De Nederlandse Bank in 2011 ook al plannen gemaakt.

Bovendien, wat als u spaartegoeden tijdelijk bevroren worden en u mischien pas weer bij u geld kan nadat de nodige maatregels zijn genomen die de koopkracht van de EURO bijvoorbeeld drastisch hebben aangetast? De geschiedenis zit vol met voorbeelden van banken die dicht gingen alvorens zij een nieuwe valuta introduceerden die plotseling veel minder koopkracht had dan voordat de bank dicht ging.

Wij hebben geen glazenbol en kunnen alleen maar mogelijke scneario’s bepreken. Doe uw eigen onderzoek en neem indien gewenst voorzorgsmaatregels waar u zich prettg bij voelt. Wij zullen u in komende blogs op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom de bail-ins en wat voor gevolgen dit zal hebben voor uw spaargeld.

Bron: Ellenbrown.com

Zilver kopen kan bij ons snel en éénvoudig tegen de beste prijs!

Royalty streaming companies

Volg mij

Wouter Meens

Vestigingseigenaar at Recruit a Student Den Haag
Edelmetaal en grondstoffen analist van Zilvergoudwinkel BV. Oprichter Student-Inhuren.nl - landelijke studenten- en starters uitzendorganisatie.
Wouter Meens
Volg mij

Nog geen reacties »

2 Pingbacks »