Home » Actueel

In 5 fases naar hyperinflatie

Geschreven door op 28 augustus 2013 – 14:41

the-us-is-still-on-track-for-hyperinflation-in-2014-inflatio-politics-1338288011De geschiedenis van de papieren betaalmiddelen, of beter gezegd, een studie naar inflatie, is essentieel om te begrijpen welke rol goud speelt als geld in ons geldsysteem.

Bijna ieder papieren ongedekt geldsysteem gaat door dezelfde cyclus van geboorte tot aan dood (hyperinflatie).

De cyclus begint met de belofte om alle economische problemen van een land op te lossen en rijkdom en meer welvaart voor de bevolking te creëren.

Het is ook meteen de makkelijkste manier om op korte termijn meer welvaart te realiseren omdat het vorige geldsysteem net bezweken is en er met nieuw geld (krediet) snel groei bewerkstelligd kan worden. Hierdoor stuit het op bijna geen weerstand bij de bevolking.

De cyclus die veel landen met een ongedekt geldsysteem doorlopen kan verschillen per situatie maar over het algemeen gesproken is er een duidelijk patroon van vijf fasen te herkennen.

De eerste fase.

In de eerste fase, wanneer een land/rijk besluit van een goudstandaard af te stappen wordt gekenmerkt door een enorm optimisme en euforie onder de bevolking en de financiële markten.

Ongedekte geldsystemen kennen minder regels ten aanzien van geld.

In het begin worden er vanuit de politiek en de verantwoordelijken voor het verlaten van de goudstandaard beloftes gedaan dat het alleen zal worden gebruikt ten behoeve van de behoeftes van het land/rijk. Vaak is dit maar van korte duur omdat de verleiding om meer bij te drukken groot is en de drempel laag.

De tweede fase.

Tijdens de tweede fase van een papieren ongedekt geldsysteem worden de regels om het geld bij te drukken soepeler gemaakt. Vanaf dat moment staat het export overschot steeds minder ter discussie en laait de discussie rondom schuldcreatie op.

Het afbetalen van de schuldenberg wordt steeds minder belangrijk. Dankzij het bijdrukken heeft er veel groei plaatsgevonden, groei, de belangrijkste reden om van de goudkoppeling af te stappen is nu nog het enige wat telt en waar verantwoordelijken op worden afgerekend.

Op dit moment kan het systeem al niet meer zonder groei omdat dit het einde van het systeem zou betekenen.

In beginsel is schuld goed voor de economische groei als het wordt gespendeerd aan bijvoorbeeld infrastructuur, iets waar een land structureel van vooruit gaat. Zoals tussen 1900 en1950 het geval was.

Het eerste verschijnsel van groei wordt gekenmerkt door verlies van de koopkracht. Mensen kunnen minder kopen van het geld dat ze hebben en zullen langer moeten werken om dezelfde levenstandaard te kunnen behouden.

Fase drie.

Tijdens de derde fase begint er een enorme hoeveelheid geld naar de aandelenmarkten te stromen. Hierdoor ontstaan de bubbels. Vanaf dit moment begint de economische groei van de voorafgaande jaren af te remmen zoals we hierboven konden zien zou geen groei een ineenstorting van het systeem kunnen betekenen. Gevolg, nog meer geld wordt bijgedrukt om de economie in stand te houden.

De rente wordt zo laag mogelijk gehouden om zoveel mogelijk geld naar de aandelenmarkten te laten stromen.

Natuurlijk barst uiteindelijk iedere bubbel uit een.

Mensen worden gedwongen om iets met hun geld te doen om de inflatie bij te houden waardoor er veel geld naar de aandelenmarkten zal blijven stromen.

Als gevolg kiezen steeds meer burgers ervoor zichzelf in de schulden te steken omdat de bubbels mensen het gevoel geeft veel rijker te zijn dan in werkelijkheid het geval is.

Mensen zien door de inflatie hun huizenprijzen en aandelen stijgen hierdoor denken we dat we met z’n allen rijker worden terwijl dit niet meer is dan een stijging van onze rijkdom op papier.

Terwijl we door de inflatie alleen maar armer worden hebben mensen het gevoel van het omgekeerde.

De vierde fase.

Hier bevinden we ons nu in. Slecht onderhouden diensten en infrastructuur in een land omdat het budget van de overheden is gekrompen staan hier symbool voor.

In 2011 gaf beroeps trader Alessio Rastani een interview waarin hij aangaf dat hij en andere traders dromen van een depressie omdat zij dit zien als een kans voor enorme winsten. Hij zei onder andere het volgende: “Governments don’t run the world,” Mr. Rastani opined. “Goldman Sachs does.’’

Maar het gaat nog verder. Greg Smith, oud hoofd van Goldman’s U.S. equity derivatives business in Europa, het Midden- Oosten en Afrika, schreef in 2012 een stuk in de New York Times waarin hij uitleg gaf over zijn motivatie om deze functie naast zich neer te leggen: “I believe I have worked here long enough to understand the trajectory of its culture, its people and its identity,” said Mr. Smith. “And I can honestly say that the environment now is as toxic and destructive as I’ve ever seen it.”

De groei is tot een dergelijk punt gekomen waar de financiële dienstverlening niet meer kan leven van de fees van makelaars en financieringen.

Dit wordt ook wel de corrupte fase genoemd. Waar de’’ fundamentels’’ worden genegeerd en er een enorme rijkdom in de handen komt van een heel klein groepje mensen die door die enorme macht steeds meer invloed krijgen op de wet.

Vanaf dat punt staan individuen er steeds meer alleen voor. Belastingen stijgen, door inflatie houden we minder geld over en wordt het minder waard en door bezuinigingen neemt de sociale zekerheid gestaag af.

De vijfde fase.

Hyperinflatie, de ergste fase van het papieren geldsysteem . Periode waarin het geld niets meer waard wordt

Sinds 1795 heeft er maar liefst 56 keer een periode van hyperinflatie plaatsgevonden. Dit moment is staat symbool voor een periode waarin het geld 100% van zijn waarde verliest en goud, zilver en andere waardevaste bezittingen worden gezien als geld of ruilmiddel.

Om globale hyperinflatie te voorkomen zullen er structurele veranderingen moeten komen in ons geldsysteem zoals bijvoorbeeld het erkennen van goud als geld. In iedere fase is de burger de dupe en verliest steeds weer een groter stukje van zijn economische vrijheid.

De elite, die in de laatste fase verreweg de meeste economische en financiele macht bezitten kunnen de wet steeds meer in hun voordeel naar zich toe draaien. Het einde van het geldsysteem gaat vaak gepaard met burgers die het vertrouwen in de overheid totaal verliezen, en in sommige gevallen, zelfs zullen proberen de regering omver te werpen. Immers wordt de midden- en onderste klasse van de samenleving steeds armer en worden vrijheden steeds verder ingeperkt. Deze inperkingen van vrijheid worden vrijwel altijd ”verkocht” onder het mom van, iedereen moet iets inleveren om te voorkomen dat wij met zijn alleen zo meteen niets meer hebben. De drukt op de bevolking neemt echter steeds verder toe waardoor mensen het uiteindelijk niet meer accepteren en in opstand komen.

Wilt u uw vermogen en spaargeld beschermen tegen inflatie, bezoek onze webshop: Zilver kopen https://zilvergoudwinkel.nl/zilver-kopen/zilveren-munten/maple-leaf-zilver

Bron: http://goldsilverworlds.com/money-currency/hyperinflation-has-struck-already-56-times-it-could-hit-again/

 

Nog geen reacties »

1 Pingbacks »

  • […] Bijna ieder papieren ongedekt geldsysteem gaat door eenzelfde cyclus van geboorte tot aan dood (hyperinflatie). De cyclus die veel landen met een ongedekt geldsysteem doorlopen kan verschillen per situatie maar over het algemeen gesproken is er een duidelijk patroon van vijf fasen te herkennen, zo staat op de zilvergoudwinkel. […]